Odmiany hodowli IO łączą w sobie najlepsze cechy sprawdzonych odmian (wideo)www.sadyogrody.pl - 03 kwietnia 2017 15:46


- Hodowla roślin ogrodniczych, w tym roślin sadowniczych, jak i roślin warzywnych w Instytucie trwa od lat. Prowadzimy zarówno hodowlę zachowawczą, czyli utrzymanie odmian starych, jak i hodowlę twórczą, czyli tworzymy odmiany nowe, lepiej przystosowane do naszych polskich warunków klimatycznych - mówi w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Małgorzata Korbin, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nowe odmiany hodowli Instytutu Ogrodnictwa również mają szansę na wejście na nowe rynki. - W momencie kiedy wiemy, że nowe rynki są już zablokowane przez odmiany klubowe, niedostępne dla naszych producentów, w związku z tym staramy się zapewnić tą lukę w rynku i produkować nowości - mówi prof. Małgorzata Korbin.

{film;10942}

Najnowszym osiągnięciem Instytutu Ogrodnictwa jest odmiana jabłoni o lekko prowokacyjnej nazwie - 'Putinka'. - Mamy nadzieję, że odmiana o takiej nazwie być może znajdzie w przyszłości większy popyt na rynku rosyjskim, który w chwili obecnej jest dla nas zablokowany - dodaje.

- Odmiana 'Putinka' powstała jako jedna z wielu odmian, które wytwarzamy w Instytucie. Zawsze staramy się, aby nowe odmiany łączyły w sobie cechy najlepsze, które już sprawdziły się w innych odmianach tworzonych w IO i później upowszechnianych na rynku. Większość konsumentów zna doskonale takie odmiany jak 'Ligol', 'Ligolina', czy również pochodząca z Instytutu  'Alwa' - zaznaczyła dyrektor IO.