Ochrona warzyw kapustnych przed szkodnikami – lustracjewww.sadyogrody.pl - 28 maja 2018 11:20


Początek wiosny upłynął pod znakiem ciepłej pogody. Takie warunki sprzyjały rozwojowi i aktywności szkodników. Obecnie zaleca się przeprowadzenie dokładnych lustracji, aby ocenić wielkość zagrożenia i móc podjąć sensowne decyzje o konieczności przeprowadzenia zabiegu chemicznego na plantacji.

Na plantacjach warzyw kapustnych sygnalizowana jest obecność mszycy kapuścianej. Szkodnik ten występujący w kolonii, żeruje na najmłodszych liściach kapusty głowiastej wysysając soki roślinne, co prowadzi do ich deformacji. Duże nasilenie mszycy i brak ochrony w odpowiednim momencie może doprowadzić do uszkodzenia stożku wzrostu i wówczas nie tworzy się główka handlowa. Na kapuście mszyce zwykle można zaobserwować z początkiem czerwca, lecz w bieżącym sezonie w związku z przyśpieszeniem wegetacji, szkodnika można zaobserwować wcześniej.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów chemicznych po zaobserwowaniu zagrożenia – próg szkodliwości dla kapusty wynosi 60 mszyc na 10 roślinach, przeważnie w 10 dni po zauważeniu pierwszych kolonii lub powyżej 6 mszyc na 1 roślinie.

Na polach z kapustą pojawiły się także pchełki ziemne. Szkodniki wygryzają w liściach drobne otwory, czego następstwem może być zamieranie młodych roślin uprawnych lub usychanie starszych liści. Ochrona upraw jest uzasadniona po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. wykrycie 2-4 chrząszczy na 1 m2 uprawy.

PIORiN informuje o zagrożeniu ze strony bielinka kapustnika. Szkodliwość gąsienic polega na wyjadaniu miękiszu z liści kapusty. Przy dużej liczebności szkodnika (zwłaszcza w sezonach ciepłych sprzyjających aktywności) powstają tzw. gołożery. Ochronę należy stosować w okresie wylęgania się gąsienic, po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 3-4 złoża jaj lub 10 gąsienic na 10 roślinach uprawnych.

Lustracje warto wykonać również pod kątem gąsienic piętnówki kapustnicy. Młode osobniki żerują na powierzchni roślin wygryzając miękisz, pozostawiając jedynie nieuszkodzone brzegi i nerwy liści. W późniejszym okresie wgryzają się do wnętrza roślin, gdzie żerując zanieczyszczają główki kapusty odchodami, często powodując ich gnicie. Pierwsze zabiegi chemiczne należy przeprowadzić w czasie masowego wylęgania gąsienic, przed wgryzieniem się szkodnika do główek kapusty. Progiem zagrożenia jest wykrycie 4-5 gąsienic na 50 kolejno roślinach.

W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje o pojawie śmietki kapuścianej na polach kapusty. Zabiegi zwalczające tego szkodnika należy wykonać w okresie szczytowego składania jaj i wylęgania się larw. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest odłowienie min. 2 samic śmietki dziennie w okresie kolejnych dwóch dni, natomiast w przypadku tradycyjnych lustracji – stwierdzenie powyżej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach.