Ochrona pszczół: 9 wymogów dla stosujących śor

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORiN 29 kwietnia 2021 15:17

Ochrona pszczół: 9 wymogów dla stosujących śor Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy pamiętać o pszczołach/ fot. pixabay

Współczesna uprawa roślin nie zawsze może się obyć bez chemicznych środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywana aplikacja pestycydów a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

  • Owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej
  • Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych objęta jest szczególną pieczą PIORiN

Bardzo ważne jest prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw - przypomina PIORiN.

Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

1. stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

2. stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);

3. używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

4. nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

5. wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);

6. sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;

7. zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);

8. przestrzegać okresów prewencji;

9. nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki może zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony roślin prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić.

Przypadki zauważonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli nakłada kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI