Obiecująca grusza z wilanowskiego sadu SGGW (zdjęcia)Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 03 listopada 2016 11:26


Podczas XX Dnia Sadu Doświadczalnego SGGW, sadownicy mieli okazję zapoznać się z dalszą oceną obiecującej gruszy autorstwa dr hab. Emiliana Pitery (prof. nadzw.) z Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW. Grusza o numerze hodowlanym G 56 została zgłoszona do COBORU pod nazwą ‘Sobieski’.

W wilanowskim sadzie nowa grusza rośnie na pigwie S1 – wśród odmian ‘Konferencja’ i ‘Nojabrskaja’. Zdaniem prof. Emiliana Pitery, w przypadku słabszych gleb dobrą podkładką będzie grusza kaukaska.

Nowa grusza jest siewką ‘Konferencji’ z wolnego zapylenia. Prof. Pitera zaznaczył, że odmiana ta wcześnie wchodzi w okres owocowania. W omawianym doświadczeniu, drzewa zaczęły zawiązywać pierwsze owoce w drugim roku po posadzeniu. W tym sezonie (5 rok drzew w sadzie) grusze wymagały ręcznego przerzedzania.

Owoce nowej gruszy osiągają dojrzałość zbiorczą przed odmianą ‘Konferencja’ (koniec sierpnia). Prof. Emilian Pitera dodał, że w porównaniu do odmiany macierzystej są bardziej soczyste i w związku z tym okres przechowywania owoców będzie krótszy. Gruszki nowej odmiany po ‘Konferencji’ dziedziczą skłonność do ordzawiania się.

Nowość zaprezentowan0 w ubiegłym roku, podczas XIX spotkania w wilanowskim sadzie. Przeczytaj także: Nowa odmiana gruszy z Katedry Sadownictwa SGGW