Nowy preparat do ochrony kapusty głowiastej od Innvigowww.sadyogrody.pl - 06 kwietnia 2018 08:21


Kolejne produkty wzbogaciły ofertę Innvigo z początkiem 2018 r. Jednym z nich jest insektycyd Delmetros 100 SC do stosowania w uprawach kapusty głowiastej, ziemniaku i roślinach rolniczych.

Delmetros 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Substancją czynną jest deltametryna, związek z grupy pyretroidów. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna deltametryna zaliczana jest do grupy blokerów kanałów sodowych, IRAC 3A.

Na polach z kapustą głowiastą preparat można stosować w celu zwalczania bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, mszycy kapuścianej, piętnówki kapustnicy, śmietki kapuścianej, po zaobserwowaniu obecności tych szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49), w dawce 0,05 l/ha. Okres karencji dla kapusty głowiastej wynosi 14 dni.

Z kolei na plantacjach ziemniaka insektycyd przeznaczony jest do zwalczania larw stonki ziemniaczanej. Środek należy stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65), w dawce 0,05 l/ha.

Drugą nowością firmy jest preparat Harcer 425 EC – trójskładnikowy fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi w uprawach roślin rolniczych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy). Preparat składa się z połączenia substancji czynnych z grupy triazoli: difenokonazol, propikonazol, tebukonazol.