Nowe rozwiązanie w strategii przeciwdziałania odporności Botrytis cinerea w truskawcewww.sadyogrody.pl - 26 marca 2020 14:19


Szara pleśń powodowana przez grzyb Botrytis cinerea należy do najgroźniejszych chorób w uprawie truskawki. Objawy porażenia mogą pojawiać się na wszystkich nadziemnych częściach rośliny, a w szczególności na zawiązkach i dojrzewających owocach. Brak odpowiedniej strategii ochrony przy jednocześnie silnej presji patogenu podczas kwitnienia, może doprowadzić do masowego gnicia owoców a tym samym znacznych strat w plonie.

Plantatorzy truskawek coraz częściej napotykają problemy przy zwalczaniu szarej pleśni. Zbyt częste stosowanie substancji czynnych o tym samym mechanizmie działania i należących do tej samej grupy sprzyja powstawaniu form odpornych Botrytis cinerea, sprawcy szarej pleśni. Jak minimalizować ryzyko powstawania odporności?

Aby uniknąć narastania odporności sprawcy szarej pleśni należy przestrzegać zasad strategii antyodpornościowej. Rotacja środków ochrony roślin dotyczy zarówno przemiennego aplikowania substancji czynnych, jak i grup chemicznych o odmiennych mechanizmach działania. Preparaty należy stosować wyłącznie w zalecanych dawkach zgodnie z etykietą (nie przekraczać maksymalnej, ustalonej liczby zabiegów w sezonie). W programach ochrony warto uwzględnić również wszystkie dostępne inne metody biologiczne i agrotechniczne, ograniczające występowanie patogenów chorobotwórczych.

Kenja 400 SC – skuteczne rozwiązanie w budowaniu strategii przeciwdziałania odporności

Pod koniec ubiegłego roku w krajach Europy, także w Polsce do ochrony truskawek przed szarą pleśnią zarejestrowano nową substancję biologicznie czynną – izofetamid, która dzięki swojej unikalnej budowie chemicznej, posiadającej elastyczne wiązania pomiędzy pierwiastkami, staje się nową bronią w przeciwdziałaniu odporności.

Substancja czynna izofetamid wchodząca w skład fungicydu Kenja 400 SC, należy do grupy karboksamidów (SDHI), w której tworzy nową klasę chemiczną. Izofetamid ma elastyczną strukturę, inną od większości substancji z grupy SDHI i właśnie dzięki tej strukturze może dostosowywać się do zmodyfikowanej struktury odpornych szczepów patogenów. Preparat cechuje się wysokim poziomem skuteczności przeciw szarej pleśni, co potwierdzono w licznych badaniach przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej (brak oznak fitotoksyczności we wszystkich doświadczeniach). Truskawki chronione preparatem Kenja wykazywały także większą trwałość pozbiorczą (fot.1).

{media;25502;;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/55/02/025502.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/55/02/025502_r2_620.jpg}

Izofetamid działa na wszystkie stadia rozwojowe B. cinerea (kiełkowanie zarodników, wzrost grzybni na powierzchni liści, penetrację, wtórny rozrost grzybni, tworzenie zarodników).

Warto zadbać o ochronę zapobiegawczą w okresie kwitnienia

Plantacje truskawek wymagają corocznej ochrony przeciwko szarej pleśni. Sprawca choroby może pojawić się w mniejszym lub większym nasileniu w zależności od przebiegu pogody wiosną oraz sposobu prowadzenia plantacji. Do infekcji dochodzi w okresie kwitnienia w warunkach wysokiej wilgotności, częstych opadów deszczu i temperaturze powyżej 18 stopni. Z porażonych kwiatów grzyb przerasta do szypułki powodując zasychanie kwiatostanów. Objawy choroby mogą uwidaczniać się dopiero w trakcie wykształcania i dojrzewania owoców (fot.2). Ochronę zapobiegawczą należy rozpocząć na początku kwitnienia.

{media;25503;;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/55/03/025503.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/55/03/025503_r2_620.jpg}

Preparat Kenja 400 SC należy stosować zapobiegawczo, najlepiej od początku sezonu – od fazy kwitnienia roślin aż do okresu głównego zbioru (BBCH 60-85), gdy większość owoców jest wybarwiona, w zalecanej dawce 1,2 l/ha. Kenja posiada właściwości translaminarne, czyli zabezpiecza także nie traktowane powierzchnie przemieszczając się w roślinie z jednej strony liścia na drugą. Zaletą produktu jest 1 dniowy okres karencji, dzięki czemu oprysk można wykonać przed zbiorem owoców lub w trakcie zbiorów. W ramach strategii przeciwdziałania odporności B. cinerea w przyjętym programie ochrony zaleca się stosowanie innych środków dopuszczonych do zwalczania szarej pleśni w truskawce zawierających substancje czynne z innych grup, odmiennym mechanizmie działania.