Niewielki wzrost sprzedaży używanych ciągników w 2018 rokuwww.sadyogrody.pl - 14 stycznia 2019 13:32


Sprzedaż ciągników w roku 2018 wyniosła 16 661 szt. i była tylko nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim, kiedy to zanotowano 16 368 szt. ciągników używanych - wynika z danych CEPiK.

Zdecydowana większość ciągników używanych jest pochodzenia zagranicznego. Aż 86 % rynku wtórnego stanowią ciągniki z zagranicy. Od stycznia sprowadzono ich 14 335 szt., 2326 szt. czyli 14 % to ciągniki używane krajowe.

W skali całego roku liderem rynku wtórnego została marka Massey Ferguson. Zarejestrowano 2250 szt. ciągników używanych tej marki. Dało jej to 13,5% udziałów w rynku używanych ciągników. Co ciekawe Massey Fergusson nie jest liderem żadnej kategorii wiekowej, jednak silna druga pozycja w najliczniejszej kategorii (powyżej 20 lat) oraz druga pozycja w kat. 11-20 lat w sumie przekłada się na lidera rynku wtórnego.

Na drugim miejscu znalazła się marka John Deere. Zarejestrowano tylko 40 szt. mniej ciągników tej marki - 2210 szt. John Deere traci tylko 0,2 pp do lidera i zdobywa 13,3% udziałów rynkowych.

Trzecie miejsce w rynku ciągników używanych zajmuje Zetor – 1804 szt. i 10,8% udziałów rynkowych. Zetor jest też liderem  kategorii powyżej 20 lat. Silna pozycja w tej kategorii, przełożyła się na trzecią pozycję w całym rynku.

W kategorii 3-5 lat lideruje McCormick. Jednak jest to najmniej liczna kategoria wiekowa i nie przekłada się to na sumaryczny wynik.

Najwięcej ciągników używanych w 2018 rejestrowanych jest, podobnie jak przed rokiem, w woj. mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim i podlaskim.