Nie odnowiono zatwierdzenia dla substancji czynnej indoksakarbfarmer.pl - 06 grudnia 2021 13:56


Wycofanie substancji czynnej indoksakarb uszczupli ochronę upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed szkodnikami.

Redukcja stosowania substancji czynnych dzieje się na naszych oczach już od kilku lat. Niepokoi zwłaszcza wycofywanie z rynku Unii Europejskiej produktów do ochrony przed szkodnikami, które np. z powodu zmian klimatu, coraz bardziej niszczą uprawy. 

Indoksakarb bez zatwierdzenia

Tym razem nie odnowiono zatwierdzenia dla indoksakarbu, wynika tak z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Indoksakarb to substancja czynna z grupy oksadiazyn, której mechanizm działania polega na blokowaniu kanałów sodowych (grupa IRAC 22). Substancja występuje w insektycydach chroniących np. rzepak ozimy przed słodyszkiem rzepakowym czy chowaczem czterozębnym, ale też i w kukurydzy przeciw omacnicy prosowiance. Można ją znaleźć w preparatach ogrodniczych (owoce, warzywa).

Więcej w serwisie farmer.pl