Nawożenie wapnem nadal niewystarczające

Autor: www.sadyogrody.pl 21 listopada 2022 14:54

Nawożenie wapnem nadal niewystarczające Nawożenie wapnem w Polsce nadal niewystarczające/ fot.shutterstock.com

GUS podaje, że 280,3 tys. gospodarstw rolnych deklarowało stosowanie nawozów wapniowych. To więcej niż dekadę temu, jednak przez wysoki stan zakwaszenia gleb w Polsce wzrost nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający.

Nowe opracowanie GUS o polskim rolnictwie, opartym o wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wykazało, że w okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. 1 074,1 tys. (81,5%) użytkowników gospodarstw rolnych (w 2010 r. – 1 240,1 tys.) stosowało nawozy mineralne, wapniowe lub naturalne. 

Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik, w porównaniu do 2010 r., wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 339,1 tys. ton (590,9 tys. ton w 2010 r.). Wyniki PSR 2020 wykazały, że 280,3 tys. gospodarstw rolnych stosowało nawozy wapniowe (175,3 tys. w 2010 r.). Najczęściej wapnowanie gleb stosowali rolnicy użytkujący 100 ha i więcej.

Zużycie nawozów wapniowych w czystym składniku (CaO) w tych gospodarstwach rolnych wyniosło 127,8 kg/ha użytków rolnych w dobrej kulturze. Przeciętnie w kraju kształtowało się na poziomie 90,8 kg/ha UR w dobrej kulturze i było ponad dwukrotnie większe niż w 2010 r. (40,9 kg/ha).

Zużycie nawozów wapniowych na 1 ha UR w dobrej kulturze w ilości ponad 90 kg odnotowano również w gospodarstwach rolnych należących do grup obszarowych: 20–30 ha UR, 30–50 ha UR i 50–100 ha UR, w których wynosiło odpowiednio 93,0 kg, 110,1 kg i 121,5 kg/ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Niemniej jednak zużycie nawozów wapniowych, podobnie jak nawozów mineralnych jest silnie zróżnicowane regionalnie.

Gdzie zużycie wapna było największe?

W 2020 r. największe jednostkowe zużycie wapna nawozowego w kg na 1 ha użytków
rolnych w dobrej kulturze odnotowano w województwie opolskim – 146,8 i dolnośląskim – 138,7.

Niski poziom wapnowania gleb wystąpił natomiast w województwie świętokrzyskim i małopolskim, odpowiednio po 51,4 i 53,0 kg/ha UR w dobrej kulturze rolnej.

GUS podkreśla, że biorąc pod uwagę wysoki stan zakwaszenia gleb w Polsce wzrost nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający.

- Według szacunków Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach sumaryczne zapotrzebowanie krajowego rolnictwa na wapno wynosi ok. 31 mln t CaO, czyli przeciętnie ok. 2 t CaO/ha użytków rolnych. Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej - podaje GUS

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI