Nawożenie sadów fosforem i potasem jesienią

Autor: www.sadyogrody.pl 24 listopada 2020 11:27

Nawożenie sadów fosforem i potasem jesienią Jesień to czas doglebowego nawożenia sadów fosforem i potasem/ fot. sadyogrody

Jesień to czas doglebowego nawożenia sadów fosforem i potasem. Mimo iż na większości polskich gleb analizy nie wskazują deficytu fosforu, to już na roślinach wiosną możemy zauważyć niedobory. Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych. Jego dostępność decyduje o wielkości i jakości plonu.

Z uwagi na bardzo słabą mobilność fosforu w glebie nie możemy zaniedbać nawożenia przed sadzeniem roślin. W uprawach sadowniczych tylko wtedy mamy szansę na dobre wymieszanie nawozu z glebą, a więc dostarczenie go bezpośrednio w strefę korzeniową roślin. Aplikację najlepiej wykonać jesienią, ale pod warunkiem iż nie stosujemy wapnowania. Wysokie dawki wapna spowodują przejście P w formy niedostępne dla roślin, jeśli więc wapnujemy glebę jesienią, nawożenie fosforem odkładamy na wiosnę. Gdy drzewa lub krzewy sadzimy jesienią, a zachodzi konieczność zarówno wapnowania jak i nawożenia fosforem, zachowujemy możliwie najdłuższy odstęp czasu (minimum kilka tygodni) między zabiegami. Jesienią możemy również wykonać nawożenie potasem.

Dawki ustalamy na podstawie wyników analiz gleby. Niedopuszczalnym jest nawożenie „na oko” w tak ważnym momencie jak przygotowanie stanowiska przed sadzeniem. W przypadku niskiej zasobności gleby stosujemy dawki 150 – 300 kg P2O5 oraz 100 – 300 kg K2O / ha. Przy zasobności na poziomie optymalnym wysiewamy 100 – 200 kg P2O5 oraz 60 – 200 kg K2O / ha. W przypadku gdy analizy wykazują wysoką zawartość jednego lub obu składników, nawożenie tym składnikiem (lub oboma) pomijamy.

Na plantacjach i w sadach owocujących szczególny problem występuje z nawożeniem fosforem. W przypadku zbyt niskiej zawartości w glebie, efekty widoczne będą dopiero za kilka lat. Na szczęście na polskich gruntach taka sytuacja występuje rzadko. Wówczas stosujemy dawki takie same jak polecane przed sadzeniem roślin (150 – 300 kg P2O5 /ha). Aplikację wykonujemy jesienią, ale również pod warunkiem, że nie stosujemy w tym czasie wapnowania. Po wysiewie powinniśmy użyć – jeśli to możliwe – glebogryzarki podkoronowej lub innej maszyny uprawiającej glebę w rzędach roślin, aby choć trochę wymieszać nawóz z glebą.

Dawki K w owocujących sadach i plantacjach przy niskiej zasobności gleby to 100 – 200 kg K2O /ha. Tu nie jest wymagane mieszanie nawozów z glebą.

Nawożenie potasem przy optymalnym jego poziomie w glebie stosujemy w dawkach 80 – 200 kg K2O, zależnie od typu gleby (niższe dawki na gleby lekkie) i potrzeb uprawianych roślin (wyższe dawki dla grusz i niektórych odmian jabłoni: Gala, Elise czy Elstar).

Przy wysokiej zawartości fosforu i potasu stosujemy bardzo ograniczone dawki nawozów lub pomijamy nawożenie danym składnikiem. W przypadku fosforu możemy zastosować niższą (ok 15 – 20 kg P2O5 /ha) dawkę nawozów polifosforanowych. Nawożenie potasem przy wysokiej zawartości w glebie redukujemy o 50%, natomiast w sytuacji zawartości bardzo wysokiej – nawożenie pomijamy.

Szeroką ofertę nawozów mineralnych znajdziesz w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI