Nasilenie występowania mączniaka rzekomego cebuli w sezonie 2017www.sadyogrody.pl - 29 kwietnia 2018 13:27


W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych, zagrożeniem dla cebuli jest mączniak rzekomy. Zalecane jest prowadzenie dokładnych lustracji, aby ocenić wielkość zagrożenia, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie w 2017 r. obserwowano nasilenie choroby.

Inspektorzy WIORiN w sezonie 2017 stwierdzili występowanie mączniaka rzekomego cebuli (Peronospora destructor) na terenie 9 województw. Odnotowano większą szkodliwość tego patogena, w porównaniu do obserwacji przeprowadzonych w roku 2016 (5,2 proc.), wskazując średnio 7,3 proc. porażonych roślin.

Mączniak rzekomy cebuli największe zagrożenie dla plantacji cebuli stanowił w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie porażonych zostało średnio 22 proc. roślin, w świętokrzyskim – 12 proc., dolnośląskim – średnio 11,5 proc., w łódzkim średnio – 7,5 proc.

Mniejsze nasilenie choroby (poniżej 7 proc.) odnotowano w województwie lubuskim – 4,5 proc. (lokalnie Nowe Sól – 10 proc), wielkopolskim średnio – 3,3 proc., mazowieckim – 2,7 proc., małopolskim – 1,5 proc., lubelskim - 0,5 proc.

W 2018 roku w największym stopniu zagrożone będą plantacje w rejonach stałego, większego nasilenia występowania mączniaka rzekomego cebuli w sezonie 2017.

Informacje dotyczące szkodliwości mączniaka rzekomego cebuli przedstawiono podczas 58. Sesji Naukowej IOR- PIB w Poznaniu, która odbyła się w dniach 6-8 lutego 2018 r.