Mszyca jabłoniowa i bawełnica latem - kiedy stanowią zagrożenie?www.sadyogrody.pl - 04 sierpnia 2020 11:42


Mszycę jabłoniową latem należy zwalczać w sadach młodych, zwłaszcza sadzonych w tym roku. W sadach starszych mszyca zasiedla przede wszystkim jednoroczne pędy. W tym roku wielu problemów przysparza bawełnica korówka.

Kolonie mszycy jabłoniowej mogą się rozwijać na drzewkach, na których obserwuje się ciągły wzrost pędów - głównie na najmłodszych liściach. Należy ją zwalczać w sadach młodych, zwłaszcza sadzonych w tym roku. W starszych sadach mszyca zasiedla przede wszystkim jednoroczne pędy. Silnie rozbudowane kolonie osłabiają kondycję drzew, co może doprowadzić do słabszego wybarwiania owoców a nawet ich deformacji.

W sadach owocujących w przypadkach masowego występowania mszyc na młodych pędach można zastosować Pirimor lub Sivanto Prime, który zwalcza większość gatunków mszyc żerujących na jabłoniach, w tym groźną mszycę jabłoniowo-babkową (w przypadku gdy Sivanto zastosowano przed kwitnieniem, nie należy stosować go ponownie, aby nie przekroczyć dopuszczalnej dawki substancji w sezonie).

W obecnej fazie nie zaleca się kontynuować ochrony preparatami o działaniu totalnym, ze względu na ochronę organizmów pożytecznych (biedronek, skorków, złotooków, czy bzygów).  Lepszy efekt można osiągnąć po zastosowaniu selektywnego preparatu, gdyż nie zaszkodzi on faunie pożytecznej, a jedynie ograniczy populację mszycy.

Bawełnica korówka – trudny do zwalczania gatunek mszyc

Częściowo ograniczana jest podczas zwalczania innych mszyc preparatem Teppeki. W okresie letnim, gdy zachodzi konieczność jej zwalczania można zastosować dozwolony preparat zawierający acetamipryd (z zachowaniem okresu karencji, zabieg minimum 2 tygodnie przed zbiorem). W tym roku bawełnica przysparza wielu problemów w sadach, nawet w kwaterach w których w poprzednich sezonach nie stanowiła dużego zagrożenia. Z powodu braku mroźnych zim, coraz częściej spotykana jest w sadach. 

Podczas ochrony nie należy wykonywać nieprzemyślanych działań, gdyż można wyrządzić więcej szkód niż pożytku, pozbywając się np. skorków i ośca korówkowego, które mogą bardzo skutecznie ograniczać bawełnicę korówkę.