MRiRW czeka na zgłoszenia dot. środków gryzoniobójczych

$data.author.description Autor: farmer.pl 23 listopada 2020 16:05

MRiRW czeka na zgłoszenia dot. środków gryzoniobójczych MRiRW planuje wideokonferencję z podmiotami składającymi wnioski o wydawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin/ fot. shutterstock

2 grudnia b.r. zaplanowana jest w resorcie rolnictwa videokonferencja z podmiotami składającymi wnioski o wydawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin, podczas której poruszona zostanie kwestia dostępności środków gryzoniobójczych. Ministerstwo liczy na większą liczbę wniosków na takie środki ochrony roślin - informuje farmer.pl.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że w dniu 2 grudnia b.r. zaplanowana jest videokonferencja z podmiotami składającymi wnioski o wydawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin, podczas której poruszona zostanie kwestia dostępności środków gryzoniobójczych. Ministerstwo zwróci się z apelem o składanie większej liczby wniosków na takie środki ochrony roślin.

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w oparciu o przepisy art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.), w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin możliwe jest dopuszczenie do obrotu na okres do 120 dni środka ochrony roślin w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania, w przypadku gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań. Co prawda dopuszcza się możliwość wprowadzenia do obrotu na okres do 120 dni środka ochrony roślin zawierającego niezatwierdzoną substancję czynną, jednak wymagałoby to szczegółowej oceny takiego środka pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska a także wykazania przez wnioskodawcę wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin" - poinformowała Związek Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w resorcie rolnictwa.

Więcej w serwisie farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI