Minister Zdrowia o glifosacie - jest bezpieczny

Autor: sejm.gov 04 maja 2021 16:07

Minister Zdrowia o glifosacie - jest bezpieczny Minister Zdrowia o glifosacie- jest bezpieczny/ fot. shutterstock.com

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi z 18 kwietnia 2021 r. na interpelację poselską w sprawie glifosatu, poinformował, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat, zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne.

W odpowiedzi na interpelację nr 22118 złożoną przez posłów: Pana Roberta Obaz, Panią Anitę Kucharską-Dziedzic, Panią Katarzynę Ueberhan, Panią Monikę Falej, Pana Pawła Krutul, Pana Marka Rutkę oraz Pana Macieja Kopiec, z dnia 7 kwietnia 2021 r., w sprawie badań na obecność glifosatu, Minister Zdrowia odpowiedział, iż stosowanie środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie tę substancję, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne.

Jak czytamy w dalszej części odpowiedzi Ministra  Waldemara Kraski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, będący instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia śledzi na bieżąco oficjalne publikacje naukowe i opinie instytucji międzynarodowych dotyczące możliwości wystąpienia skutków zdrowotnych wynikających ze stosowania pestycydów (w tym glifosatu). Do takich niezależnych instytucji należą m.in. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), oraz wspólne posiedzenia Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa ONZ w sprawie Pozostałości Pestycydów (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR) stanowiące na całym świecie wykładnię dla zarządzania ryzykiem zdrowotnym wynikającym z obecności pozostałości pestycydów w żywności.

Odnowienie przez Komisję Europejską zatwierdzenia glifosatu (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011) świadczy o tym, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie tę substancję, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak i operatorów wykonujących zabiegi agrochemiczne oraz pracowników polowych (przy zachowaniu określonych środków ochrony osobistej), a także rezydentów i osób postronnych. Naukową podstawę do podjęcia powyższej decyzji stanowiły opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), którym towarzyszył wieloetapowy proces konsultacji i recenzji ze strony uznanych instytucji państw członkowskich.

Stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą-instrukcją stosowania stanowiącą załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie środka do obrotu nie powinno mieć miejsca, przy czym nadzór nad prawidłowością stosowania tych środków leży w kompetencjach inspekcji podległych resortowi rolnictwa. Istnienie najmniejszych (ale uzasadnionych i udowodnionych) przesłanek wskazujących na potencjalną możliwość szkodliwego oddziaływania substancji czynnych (w tym glifosatu), dyskwalifikuje możliwość stosowania takiej substancji jako składnika środków ochrony roślin.

Pełna odpowiedź Ministra Zdrowia dostępna TUTAJ

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI