Metiokarb niezatwierdzony – trudniejsza ochrona kukurydzywww.farmer.pl - 02 grudnia 2019 11:28


Zmniejszyła się pula środków ochrony roślin. Tym razem wycofano metiokarb, który obecny jest w znanej zaprawie kukurydzianej -Mesurol 500 FS – informuje farmer.


Już na początku tego roku mówiło się, że substancja ta może nie uzyskać zezwolenia i tak rzeczywiście się stało. Dzieje się tak w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1606 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiokarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Jak czytamy w rozporządzeniu Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metiokarb jako substancję czynną najpóźniej do 3 stycznia 2020 r. - Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej 3 kwietnia 2020 r. – podają.

Metiokarb to związek z grupy karbaminianów, która została wprowadzona na rynek w 1962 r. Inhibitor enzymu acetylocholinoesterazy. Stosowana jest jako insektycyd, akarycyd, moluskocyd oraz repelent odstraszający ptaki.

W Polsce jedynym preparatem, który bazuje na tej substancji czynnej jest Mesurol 500 FS o działaniu odstraszającym ptaki i owadobójczym w formie płynu, przeznaczony do zaprawiania nasion.

Czytaj więcej w serwisie farmer.