Zabieg przeciwko zwójkom wpłynie na zmniejszenie uszkodzeń oraz zaprocentuje niższą presją tych szkodników w późniejszym okresie. Podczas lustracji należy przejrzeć 10 rozet z 20 losowo wybranych drzew (200 rozet). Jako próg zagrożenia przyjęto 3-5 gąsienic w próbie 100 rozet.

Zabieg na zwójki liściowe przed kwitnieniem

W okresie przedkwitnieniowym przy dużej presji szkodnika, doradcy zalecają wykonać oprysk preparatem Coragen, który stosowany jest standardowo do zwalczania I pokolenia owocówki jabłkóweczki. Natomiast przy niższej presji zabieg środkiem na bazie abamektyny (która działa najskuteczniej przeciwko młodym stadiom rozwojowym larw zwójek) lub dopuszczonych preparatów biologicznych. 

Zwalczanie mszyc w okresie przedkwitnieniowym

W okresie przedkwitnieniowym w wielu sadach rutynowym działaniem jest  wykonanie zabiegu przeciwko mszycom. Szczególną uwagę należy zwrócić na mszycę jabłoniowo-babkową (porazik jabłoniowo-babkowy). Brak odpowiedniej ochrony na wczesnym etapie powoduje, że populacja tego szkodnika jest trudna do opanowania. W sprzyjających warunkach do oprysku zaleca się zastosować środek zawierający flonikamid.