Zbędna zwłoka w podjęciu tej decyzji bezpośrednio przyczyni się do ewentualnego opóźnienia we wprowadzaniu odpowiednich procedur związanych z wypłatą pomocy.

Dopłaty do nawozów możliwe na podstawie faktur

Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie dopłat do nawozów pozwoli na szybkie uruchomienie pomocy dla rolników i dla polskiej wsi, która w tych trudnych czasach jest tak bardzo potrzebna.

Racjonalna gospodarka nawozowa

Gwałtowny oraz drastyczny wzrost cen nawozów niekorzystnie wpływa na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jest jednym ze źródeł wzrostu cen żywności. Zdaniem samorządu rolniczego z Lubelszczyzny obecna sytuacja geopolityczna na świecie związana z wojną na Ukrainie, nałożeniem sankcji na Rosję oraz napływem uchodźców z terenów atakowanych ma bezpośredni związek ze wzrostem kosztów produkcji nawozów, a co za tym idzie na ich końcową cenę sprzedaży, która cały czas rośnie - czytamy w apeluje do Komisji Europejskiej. 

Wysokie ceny nawozów wpływają na intensywność upraw

Lubelska Izba Rolnicza podkreśla, że rolnicy jako jedna z wielu grup zawodowych pomagających uchodźcom czynnie pomaga oferując nie tylko jedzenie, ale również organizując przeróżnego rodzaju zbiórki, pomoc w transporcie oraz zapewniają noclegi w swoich rodzinnych gospodarstwach rolnych stając się niejednokrotnie rodziną dla nich.

Jest projekt dopłat do zakupu nawozów. Kiedy ruszą?

– Zbliża się wiosna, czas intensywnych prac polowych a sytuacja w rolnictwie nie napawa optymizmem. Wysokie ceny nawozów oraz środków produkcji wpływają na strukturę upraw oraz ich intensywność. Rolnicy w kolejnych miesiącach będą zmuszeni ciąć koszty i ograniczyć stosowanie nawozów a mniej nawozów to niższą wydajność produkcji roślinnej. Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie dopłat do zakupu 1 tony nawozów pozwoli rolnikom z optymizmem patrzeć w przyszłość oraz racjonalnie planować swoją produkcję rolniczą a co z tym związane bezpośrednio może przyczynić się do zahamowania wzrostu cen żywności w Polsce – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.