– Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji oznacza, że nasze Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdza najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz prowadzonych badań – wyjaśnia dr Tomasz Stobiecki, kierownik Oddziału Sośnicowice Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium Badania Środków Ochrony Roślin IOR – PIB

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB Oddział Sośnicowice specjalizuje się w badaniu jakości środków ochrony roślin oraz wykrywaniu fałszerstw środków ochrony roślin. W zakres świadczonych usług wchodzą m.in.:
• badanie jakości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli;
• badanie oryginalności środków ochrony roślin oraz wydawanie ekspertyz jakościowych w przypadkach podejrzeń o fałszerstwa;
• badanie przeterminowanych środków ochrony roślin w celu przedłużenia możliwości ich pozostania w obrocie;
• badanie zawartości substancji czynnych i zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych) – analiza jakościowa oraz ilościowa;
• badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin;
• badanie jakości materiałów o technicznym stopniu czystości, służących do produkcji form użytkowych środków ochrony roślin,
• wykonywanie badań rejestracyjnych dla środków ochrony roślin, realizowanych zgodnie ze standardami systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w zakresie składu oraz właściwości fizykochemicznych materiałów technicznych oraz form użytkowych (formulacji);
• badanie fizykochemicznej zgodności składników w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów.

– Akredytacja dla Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Oddziale Sośnicowice jest kolejnym tego rodzaju wyróżnieniem, jakie otrzymało laboratorium naszego Instytutu. Potwierdza tym samym, że prowadzone w Instytucie badania spełniają najwyższe normy, a wysiłek, jaki wkładamy w rozwój kadry naukowej i infrastruktury badawczej przynosi efekty. Oznacza to, że podmioty korzystające z usług naszych laboratoriów badawczych otrzymują najlepsze możliwe analizy, przeprowadzone zgodnie z certyfikowanymi standardami – podkreśla dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.