Które szkodniki zagrażały uprawom sadowniczym w sezonie 2019?Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 26 listopada 2019 11:27


- W sezonie wegetacji początkowo pojaw szkodników ograniczała chłodna wiosna. Wpłynęła ona na zróżnicowanie terminu zakwitania roślin oraz pojaw szkodników. W późniejszym czasie to głównie wysokie temperatury oraz niewielka ilość opadów różnicowały poziom nasilenia szkodników – mówił dr hab. Paweł K. Bereś (prof. IOR-PIB), ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel bloga „Działka i ogród naszą pasją“ (DIONP).

W ocenie prof. Beresia, w uprawach truskawek największe zagrożenie stanowiły roztocza, a w szczególności przędziorek chmielowiec i roztocz truskawkowiec, które już od kwietnia zaczęły się pojawiać, a już w maju na wielu plantacjach obserwowano bardzo dużą liczbę ich jaj i larw (na 1 liściu niekiedy było powyżej 10 jaj tych pajęczaków). Ich wysoka liczebność utrzymywała się do końca sierpnia.

W uprawach pojawiły się także lokalnie w większej liczebności opuchlaki i kwieciaki oraz mszyce i wciornastki. Notowano także obecność ślimaków, urazka kukurydzianego, zmienika lucernowca.

W uprawach porzeczek notowano dużą ilość zgłoszeń o pojawie przędziorków – głównie przędziorek chmielowiec, wielkopąkowca porzeczkowego oraz mszyc, w szczególności porzeczkowej i porzeczkowo-czyściecowej. Na wielu plantacjach stwierdzano także intensywny lot przeziernika porzeczkowca, a także obecność pryszczarków (głównie liściowe i pędowe).

W uprawach borówki wysokiej notowano głównie mszyce, zwojkówki, pryszczarka borówkowca oraz przędziorka chmielowca. Pojawiał się także wiosną opuchlak truskawkowiec oraz kwieciak truskawkowiec. Lokalnie pojawiły się naliściaki i tutkarze (w tym tutkarz cygarowiec). Pojawiały się sygnały również o bardzo licznym ale lokalnym pojawie miseczników na pędach. W rejonach występowania pojawiała się muszka plamoskrzydła.

Na jagodzie kamczackiej obserwowano zazwyczaj przędziorka chmielowca, zwójkę różóweczkę oraz mszyce i naliściaki. W przypadku świdośliwy najwięcej informacji o szkodnikach dotyczyło pojawu mszyc (głównie jabłoniowej). Na niektórych plantacjach pojawiły się tutkarze i naliściaki.

W uprawach malin notowano dużą ilość zgłoszeń o pojawie przędziorków (głównie przędziorek chmielowiec). Lokalnie stwierdzano także silne pojawy kwieciaka malinowca i kistnika malinowca. Obserwowano także na niektórych plantacjach pojaw zwójkówek oraz naliściaków. Pojawił się także zmienik lucernowiec, przebarwiacz malinowy, pryszczarek pędowy, ale także na niektórych plantacjach w okolicach Przemyśla i Jarosławia masowo występowały chrabąszczowate m.in. ogrodnica niszczylistka oraz chrabąszcz majowy.

W sadach w okresie wiosennym pojawiły się kwieciaki m.in. kwieciak gruszowiec, jabłkowiec. Wszechobecne były różne gatunki mszyc, przykładowo na jabłoniach licznie pojawiła się mszyca jabłoniowa, jabłoniowo-babkowa i bawełnica korówka. W niektórych regionach poważnym problemem była owocówka jabłkóweczka, oraz zwójka siatkóweczka, wydłubka oczateczka, zwójka koróweczka, owocówka śliwkóweczka i inne. Grusze czy też jabłonie niekiedy bardzo licznie zasiedlały miodówki m.in. miodówka gruszowa czerwonawa, miodówka jabłoniowa. Pojawiły się pryszczarkowate m.in. pryszczarek jabłoniak, pryszczarek gruszowiec.

W niektórych sadach licznie występowały naliściaki, np. naliściak pączkojad, ale także tutkarze, w tym tutkarz bachusek. Część roślin wykazywała objawy pojawu szpecieli i przędziorków, zwłaszcza przędziorka chmielowca. Na plantacjach wiśni i czereśni stwierdzano pojaw nasionnicy trześniówki, niekiedy bardzo liczny w okresie połowy czerwca.

W okresie kwitnienia jabłoni w kwiatach znajdowano chrząszcze słodyszka rzepakowego, lecz nie stanowił on dużego zagrożenia dla kwitnących drzew (okazyjnie korzystał z sąsiedztwa pola rzepaku z sadami szukał pokarmu).