Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 - jakie innowacje w ogrodnictwie?www.sadyogrody.pl/ pr - 23 czerwca 2021 13:53


W dniach 19 – 20 czerwca 2021 roku na terenie Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się 2. Krajowe Dni Pola 2021 pod hasłem „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”, którym towarzyszyły 43. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO_TECH”.

W Minikowie liczne przedsiębiorstwa branżowe z całej Polski zaprezentowały uczestnikom spotkania swoje oferty i produkty m.in.: ciągniki i maszyny rolnicze, nawozy, środki ochrony roślin i nasiona, wyposażenie budynków inwentarskich, odnawialne źródła energii oraz wiele innych produktów przydatnych rolnikom. Przez dwa dni odwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez specjalistów z różnych jednostek naukowych, a także uczestniczyć w licznych pokazach i demonstracjach.

Na stoisku Instytut Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego prezentowane były cele i założenia wybranych projektów realizowanych w jednostce oraz wyniki tych, które zostały już ukończone, w tym materiały wypracowane w trakcie realizacji Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Jakie innowacje prezentowano w Minikowie?

Prof. dr hab. Waldemar Treder – kierownik Pracowni Nawadniania Zakładu Agroinżynierii IO-PIB wraz z przedstawicielem firmy Inventia SP. z o.o. przedstawiali zwiedzającym innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające inteligentne sterowanie nawadnianiem za pomocą sygnału radiowego, opracowane w ramach projektu eSAD („Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”).

AGREUS (powstały we współpracy pomiędzy firmą Inventia oraz Instytutem Ogrodnictwa – PIB) to bezprzewodowy system klasy Smart Vilage, umożliwiający pozyskiwanie danych pomiarowych takich jak: wilgotność, zasolenie i temperatura gleby oraz zdalne monitorowanie: temperatury i wilgotności powietrza, czasu zwilżenia liści − parametrów pozwalających na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób grzybowych. To nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie, ułatwiające podejmowanie racjonalnych decyzji agrotechnicznych, polecane jest do kontroli wszystkich rodzajów upraw rolnych, ogrodniczych i leśnych, także tych prowadzonych pod osłonami.

Prof. dr hab. Waldemar Treder popularyzował również Internetową Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych dostępną na serwerze Instytutu Ogrodnictwa pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl.

W trakcie trwania Krajowych Dni Pola na stoisku IO-PIB zaprezentowane zostały innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie opracowane w ramach badań prowadzonych podczas realizacji celów projektu o akronimie BIO-FERTIL pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, kierowanego przez prof. dr hab. Lidię Sas-Paszt. Nowatorskie bionawozy to formulacje Mocznika, Polifoski 4, Fos Dar 40, oraz pożytecznych mikroorganizmów o działaniu nawozowym i ochronnym, o skuteczności stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych i rolniczych. Zastosowane nośniki pożytecznych mikroorganizmów, umożliwiają utrzymanie ich wysokiej liczebności i przeżywalności w bionawozach. Do wzbogacenia nawozów posłużyły pożyteczne mikroorganizmy pochodzące z SYMBIO BANK-u Instytutu Ogrodnictwa – PIB oraz gatunki nowo wyizolowane z rizosfery badanych roślin. Wykonawcami projektu są przedstawiciele Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy SA.

Podczas wydarzenia plenerowego upowszechniane były także informację dotyczące etapów realizacji projektu ECOFRUIT pt. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”, którego liderem w IO-PIB jest prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt. Główny cel projektu koncentruje się wokół opracowania nowych rozwiązań biotechnologicznych ułatwiających diagnostykę, monitoring i zwalczanie kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców, zapewniających ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój przestrzeni produkcyjnej.

Ponadto, na stoisku IO-PIB można było uzyskać informację na tematy związane z ochroną roślin ogrodniczych, szczególnie te dotyczące nowych praktyk zwalczania szkodników i ochrony gleby w świetle strategii „Zielonego Ładu”. Zaprezentowano, także prace prowadzone w ramach projektów: DOMINO – „Badania na rzecz poprawy bioróżnorodności i ograniczania wpływu organizmów szkodliwych w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych”, EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie” i BiofruitNET – „Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks”.

Dodatkowo odwiedzający mieli możliwość obejrzenia na stoisku IO-PIB prezentacji, dotyczących m.in. nowatorskich metod monitoringu oraz ograniczania szkód powodowanych przez szkodniki żerujące w glebie, innowacji w remediacji gleb zanieczyszczonych DDT, skutecznej walki z nasionnicami oraz sposobów tworzenia silnej sieci wiedzy w rolnictwie ekologicznym, przygotowanych przez beneficjentów ww. projektów: dr hab. Eligio Malusá, prof. IO, dr Małgorzatę Tartanus, dr Ewę M. Furmańczyk, dr Dawida Kozackiego i mgr Wojciecha Piotrowskiego z Pracowni Entomologii Zakładu Ochrony Roślin IO-PIB.

Ponadto, Krajowe Dni Pola w Minikowie stworzyły okazję do promocji na stoisku IO-PIB bardzo pomocnego narzędzia wsparcia producentów jakim jest System wspomagania decyzji w ochronie roślin HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl), opracowany w naszej jednostce oraz projektu o akronimie BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”.

Instytut Ogrodnictwa – PIB, jako wydarzenia towarzyszące Krajowym Dniom Pola Minikowo 2021, przygotował również 2 szkolenia online: „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb”(10.06) oraz „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów” (24.06), a także Dzień Otwartych Drzwi (30.06) związane tematycznie z EZŁ.