Kraje członkowskie same wyznaczą limity dla redukcji pestycydówfarmer.pl - 11 lutego 2021 14:30


- Strategia od pola do stołu mówi o zmniejszeniu stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. i niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. To brzmi dosyć dramatycznie jeśli spojrzymy na całość, ale to jest strategia dla całej Unii Europejskiej i każdy kraj wyznacza sobie swoje własne wskaźniki, własne limity - mówiła podczas Konferencji Ochrony Roślin Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w resorcie rolnictwa.

Trwa Konferencja Ochrony Roślin - 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Podczas niej Nina Dobrzyńska wygłosiła wykład pt. Zdrowie roślin i ochrona środowiska w kontekście zmian klimatu, gdzie podkreślała, że ostatnie dziesięciolecia pokazały, iż klimat się zmienia i mamy coraz częściej zjawiska suszy. Co ma to wpływ bezpośredni na produkcję roślinną i zwierzęcą.

- Oczywiście negocjując z Komisja Europejską. Nie obawiałabym się, że w przypadku naszego kraju to będzie 50 proc. Pracujemy nad tymi danymi. Myślę, że każdy kraj będzie starał się w taki sposób wynegocjować te limity, żeby nie stwarzało to niebezpieczeństwa dla produkcji rolnej - mówiła Nina Dobrzyńska.

Co niesie Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład?

- Opublikowane zostały przynajmniej trzy strategie, które dotyczą rolnictwa. Kluczową jest „od pola do stołu”, która dotyczy zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego i niesie ze sobą pewne ograniczenia. Ważna jest dla nas unijna strategia „na rzecz ochrony bioróżnorodności”, ponieważ ona też narzuca pewne ramy zwiększenia limitów jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, aby jak najwięcej obszarów cennych było odzyskiwanych dla przyrody. Istotna z puntu widzenia produkcji rolniczej jest strategia na rzecz ograniczenia emisji metanu. W kolejce za chwile przygotowywana jest strategia leśnictwa. Jest ich poważna liczba – powiedziała Dobrzyńska.

Czytaj więcej w serwisie Farmer.pl.