Jak podano, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH w Brukseli. Według resortu, najważniejszymi tematami lutowego posiedzenia Rady była sytuacja na rynkach rolnych oraz zapewnienie większej spójności między Zielonym Ładem, Wspólną Polityką Rolną, a polityką handlową.

Rekompensata wysokich kosztów produkcji 

"Zdaniem Polski Komisja Europejska powinna podjąć stanowcze i konkretne działania, które ustabilizują bądź zrekompensują wysokie koszty środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen żywności" - stwierdził wicepremier, cytowany w komunikacie.

Ponadto - jak podano - w związku z białoruskim embargiem polski minister zawnioskował o rozważenie uruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia jabłek, np. w formie pomocy na wycofanie produktów z rynku. Poinformował również o problemach na rynkach ziemniaków skrobiowych i buraków cukrowych.

MRiRW wskazało, iż komisarz poinformował również, że 2 marca Komisja zaprezentuje aktualizację komunikatu w sprawie cen energii, poruszając także ich wpływ na sektor rolny. Wzrost cen energii będzie też tematem pierwszego spotkania grupy ekspertów w ramach European Food Security Crisis preparedness and response Mechanism (EFSCM).