Nasionnica trześniówka wyrządza szkody we wszystkich rejonach uprawy czereśni i wiśni, w trakcie dojrzewania owoców. W trakcie zbioru wewnątrz owoców znajdują się białe larwy. Skórka owocu jest na ogół lekko wklęśnięta i miękka. 

Wylot much rozpoczyna się przeważnie pod koniec maja lub na początku czerwca i trwa do połowy lipca. Samice składają jaja w miękiszu owoców przy szypułce.

Nasionnica trześniówka - pierwsze odłowy w 2022 r.

Jak informuje Instytut Ogrodnictwa-PIB, 30 maja w sadzie czereśniowym w okolicach Skierniewic odłowiono pierwszą muchówkę nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi). Nie odnotowano jeszcze muchówek nasionnicy trześniówki w sadach wiśniowych.

Muchówki nasionnicy wschodniej, rozpoczynają lot około 2 tygodnie później niż nasionnicy trześniówki.

Nasionnica trześniówka - kiedy zwalczać?

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych pierwszy zabieg zwalczający nasionnicę trzesniówkę w sadach w tym rejonie będzie można wykonać na początku przyszłego tygodnia tj. po 6 czerwca 2022 roku. Ze względu na okres karencji i prewencji dla pszczół, należy pamiętać o odpowiednim doborze środka ochrony roślin.