"Nowe Europejskie Obserwatorium Gleb wzbogaci istniejące dane i wzmocni monitorowanie. Jest to pierwszy konkretny krok w kierunku realizacji proponowanej misji w dziedzinie zdrowia gleby i żywności", powiedziała Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji.

Proponowana misja UE w dziedzinie zdrowia gleby i żywności - zatytułowana "Dbałość o glebę to dbałość o życie" - zawiera ambitny cel, jakim jest zapewnienie, by do 2030 r. 75 % gleb było zdrowych i zdolnych do świadczenia podstawowych usług ekosystemowych. Misja ta, zaproponowana jest w ramach programu "Horyzont dla Europy".

Nowe obserwatorium UE ds. gleb będzie dostarczać danych niezbędnych do monitorowania postępów w realizacji europejskich celów i zadań w zakresie zdrowia gleby, a jego ostatecznym celem będzie poprawa zarządzania glebą i powstrzymanie jej degradacji.

Więcej w serwisie: bezpluga.pl.

 

Przydatne środki do produkcji ogrodniczej znajdziesz w serwisie gieldarolna.pl!