Jesienne nawożenie drzewArtykuł promocyjny dostarczony przez INTERMAG - 30 sierpnia 2019 07:29


Mimo iż sezon wegetacyjny roślin dobiega końca, to jesień jest wciąż okresem intensywnych prac agrotechnicznych. Obecnie standardowym zabiegiem wykonywanym w sadach po zbiorach owoców staje się dolistne dokarmianie drzew borem, cynkiem i azotem.

Głównymi korzyściami wynikającymi z przeprowadzenia tego zabiegu jest:

- przygotowanie drzew do prawidłowego wejścia w spoczynek zimowy

- poprawa zimotrwałości i odporności roślin na wiosenne przymrozki

- zwiększenie potencjału plonotwórczego w przyszłym sezonie wegetacyjnym

- stworzenie „puli pierwiastków”, z których drzewo będzie korzystać wczesną wiosną.

Rezygnując z jesiennych zabiegów dokarmiania dolistnego nie tylko osłabiamy zimową kondycję drzewa, ale również ograniczamy jego zdolności plonotwórcze.

Dlatego już dziś należy zaplanować zabiegi tak, aby zdążyć dobrze przygotować drzewa przed nadejściem zimy.

Bor – pierwiastek niezbędny w jesiennym dokarmianiu, jest jednym z najważniejszych w uprawie drzew, gdyż decyduje o wielkości i jakości plonu. Bor odpowiada m.in. za prawidłowy rozwój organów generatywnych takich jak pylniki, czy słupki. Dodatkowo stymuluje zapłodnienie owoców, co bezpośrednio przekłada się na wielkość plonu. Pierwiastek ten zagęszcza również soki komórkowe przez co zwiększa zimotrwałość roślin.

Drugi z pierwiastków - cynk - odpowiada w roślinach za prawidłowy przebieg wielu procesów metabolicznych. Jest aktywatorem szeregu enzymów i hormonów, m.in. bierze udział w syntezie auksyn – hormonów wzrostu odpowiedzialnych za wzrost pędów. Cynk zwiększa także odporność roślin na niską temperaturę i poprawia efektywność nawożenia azotowego.

Planując jesienne zabiegi warto sięgnąć po CYNKO-BOR TURBO mineralny nawóz firmy INTERMAG. Oprócz cynku i boru produkt zawiera Technologię INT (Innovative Nutrient Transfer), która zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania boru i cynku w roślinie. Nawóz zastosowany jesienią przed spoczynkiem zimowym dostarcza roślinom bor i cynk w formach, które są pobierane przez liście i akumulowane w zdrewniałych częściach roślin, gdzie są magazynowane przez okres zimy, następnie wczesną wiosną wykorzystywane przez pąki, kwiaty i zawiązki owoców. Dzięki temu roślina uniezależnia się od ich dostępności z gleby, z której na przedwiośniu, przy niskich temperaturach możliwość ich pobierania jest bardzo ograniczona.

Jesienne zabiegi dolistnego dokarmiania drzew najlepiej rozpocząć od pierwszego tygodnia po zbiorach owoców. Można wykonać 2-3 krotne opryski, w odstępach 10-14 dniowych, także łącznie z 5 proc. roztworem mocznika (w ostatnim zabiegu). Mocznik to najlepsze źródło jesiennego azotu, gdyż forma amidowa jest najszybciej pobierana przez rośliny, a jesienne szybko zmieniające się warunki pogodowe sprawiają, że dostępność mineralnego azotu maleje. Nawożenie mocznikiem nie tylko pozwala zgromadzić azot, który zostanie wykorzystany wczesną wiosną, ale ma również znaczenie fitosanitarne – poprzez szybszy rozkład liści po opadnięciu z drzew, przyczynia się do ograniczenia tworzenia i rozwoju otoczni parcha jabłoni.

Dolistne dokarmianie drzew przeprowadzone przy użyciu CYNKO-BORU TURBO i mocznika sprawią, że w przyszłym sezonie wegetacyjnym roślina będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał plonotwórczy osiągając wysokie i dobre jakościowo plony.