Jakimi zasadami warto się kierować podczas nawożenia sadów?

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 10 lutego 2016 11:35

Jakimi zasadami warto się kierować podczas nawożenia sadów? Podstawą racjonalnego nawożenia są analizy gleby/ fot. shutterstock.com

- Nawożenie jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym, który w sposób istotny wpływa na produktywność roślin oraz na jakość plonów. Aby ten zabieg miał pozytywny wpływ na plonowanie oraz w minimalnym stopniu obciążał środowisko naturalne musi być oparty na racjonalnych zasadach, czyli na tzw. kryteriach diagnostycznych – mówił dr hab. Paweł Wójcik z Instytutu Ogrodnictwa, podczas 7. Międzynarodowej Konferencji Nawożeniowej.

- W konstruowaniu strategii nawożenia roślin opieramy się na trzech kryteriach diagnostycznych, a mianowicie na analizie gleby i tkanek roślin (liści, pąków kwiatowych, kwiatów, owoców) oraz na ocenie wizualnej, czyli sile wzrostu, plonowaniu czy też jakości owoców. Dopiero wyniki tych trzech kryteriów są mocną podstawą do tego, aby skonstruować kompleksowy program, który ma na celu zwiększenie produktywności – powiedział dr Paweł Wójcik.

Zaznaczył, że dysponując wynikami tylko dwóch kryteriów diagnostycznych istnieje pewne ryzyko popełnienia błędu, co będzie skutkowało obniżeniem plonowania czy też pogorszeniem jakości produkowanych owoców.

- Analiza gleby dostarcza informacji o podstawowych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych oraz odnośnie skażenia środowiska naturalnego, np. poprzez oznaczenie metali ciężkich. W stacjach rolniczo-chemicznych najczęściej oznacza się dostępność czy tez przyswajalność poszczególnych składników, które decydują o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin – dodał.

- Niemniej jednak, aby ta analiza skutkowała właściwą interpretacją to próbki gleby muszą być odpowiednio pobrane, a mianowicie rok przed założeniem sadu próbki należy pobierać ze wszystkich poziomów profilu gleby do głębokości 100 cm. Próbki powinny być pobierane oddzielnie z miejsc, które różnią się właściwościami fizykochemicznymi, a wiec z górnej, środkowej i dolnej części zbocza oraz kwater o zróżnicowanej historii nawożenia – powiedział ekspert.

Dodał, że w istniejącym sadzie próbki gleby należy pobierać raz na 3-4 lata (z warstwy ornej i podornej), w zależności od kategorii agrochemicznej gleby. Przyjmuje się, że w sadach nawadnianych systemem kropelkowym próbki gleby trzeba pobierać w odległości ok. 20 cm od emitera, ponieważ stosowanie przez wiele lat tego systemu wywołuje bardzo intensywne zmiany fizykochemiczne gleby – zaznaczył dr Wójcik.

- W przypadku analizy roślin najczęściej do badań pobierane są liście, ale z powodzeniem można również wykonywać analizę kwiatów czy owoców. Przy pobieraniu materiału bezwzględnie należy przestrzegać pewnych reguł, a mianowicie próbki powinny być pobrane na przełomie lipca i sierpnia ze środkowej części długopędu. Próbki muszą być jednolite pod względem gatunku i odmiany. Przyjmuje się, że próbki liści powinny być pobierane w kolejnych dwóch latach cyklu 4-letniego – mówił prelegent.

Nadmienił, że w przypadku jabłoni do oznaczania boru jako organ wskaźnikowy mogą być również wykorzystywane pąki kwiatowe w fazie pękania lub kwiaty w fazie różowego pąka. Istnieje również możliwość dla niektórych gatunków, m.in. jabłoni, gruszy, brzoskwini i moreli oznaczania zawartości boru w owocach. Jeżeli zawartość tego pierwiastka jest na niskim poziomie to rośliny w okresie jesiennym powinny być zasilane borem. Niekiedy owoce są lepszym kryterium diagnostycznym niż liście czy kwiaty – oznajmił dr Paweł Wójcik.

- Przed założeniem sadu niezbędne jest nawożenie organiczne. Poprzez dostarczanie dużej materii organicznej zwiększa się działalność mikroorganizmów, co wpływa na lepsze przyjęcie się drzewek, a tym samym na plonowanie i jakość owoców. Dobrze przefermentowany obornik można stosować najpóźniej na 5 tygodni przed sadzeniem. Reakcja roślin na nawozy zielone występuje w pierwszym roku po ich przyoraniu podczas, gdy obornika i kompostu przez okres 3-4 lat – powiedział ekspert.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI