Jakie zasady przemieszczania roślin żywicielskich E. amylovora do stref chronionych?

Autor: PIORiN 09 września 2021 16:08

Jakie zasady przemieszczania roślin żywicielskich E. amylovora do stref chronionych? Jakie zasady przemieszczania roślin żywicielskich E. amylovora do stref chronionych?/ fot. PIORiN za eppo

Erwinia amylovora jest agrofagiem kwarantannowym tylko dla specjalnie wydzielonych w Unii obszarów dla tzw. stref chronionych. W związku z tym, przemieszczanie roślin, które są żywicielami bakterii E. amylovora do stref chronionych, z terytoriów nie będących taką strefą (np. Polski) jest dopuszczone tylko z tzw. stref buforowych, zatwierdzonych przez właściwy ds. zdrowia roślin urząd państwa członkowskiego UE (w Polsce będzie to PIORiN).

Jak informuje PIORiN, rośliny żywicielskie, muszą spełniać dodatkowe wymagania fitosanitarne, czego poświadczeniem jest odpowiedni dla stref chronionych paszport roślin, zgodny z wzorem dostępnym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj.

Strefa chroniona to terytorium całego państwa członkowskiego UE lub jego wydzielony obszar, na którym agrofag nie występuje lub występuje w bardzo małym nasileniu. Celem tworzenia tych stref jest ochrona przed przedostaniem i zadomowieniem się danego agrofaga na obszarze, gdzie on nie występuje lub jeśli występuje, to w niewielkim stopniu i możliwa jest jego eliminacja. Państwa członkowskie, na terenie których zlokalizowane są strefy chronione ze względu na bakterię E.amylovora, to: Estonia, Hiszpania, Francja, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Słowenia, Włochy.

Strefy buforowe są tworzone na terenie państw członkowskich, w których całkowite pozbycie się agrofaga (w tym przypadku Polska) nie jest możliwe. Celem ich funkcjonowania jest umożliwienie przemieszczania roślin żywicielskich bakterii do stref chronionych i w ich obrębie. Strefa buforowa obejmuje powierzchnię nie mniejszą niż 50 km², np. teren szkółki i otaczający ją pas o szerokości co najmniej 500 m. Dokładne wytyczne w sprawie wyznaczenia strefy buforowej można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów/gatunków roślin i stref chronionych oraz krajów, dla których te strefy zostały ustanowione, wymagań fitosanitarnych oraz wykazu gatunków/rodzajów wymagających odpowiedniego paszportu roślin przy przemieszczaniu do stref chronionych, dostępne są w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. (Załączniki III, IX, X, XIV): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072

Zaraza ogniowa na jabłoni i gruszy

Zaraza ogniowa jest chorobą wywoływana przez bakterię Erwinia amylovora. Choroba ta poraża wiele roślin występujących w naszym kraju, w tym szczególnie ważne z ekonomicznego punktu widzenia rośliny rodzajów: Malus spp, Prunus spp, Pyrus spp, Amelanchier spp, Cotoneaster spp, Sorbus spp, Rosa spp. Objawami porażenia są brązowienie i stopniowe czernienie porażonych części roślin, pastorałowate wygięcia pędów, a także w warunkach podwyższonej wilgotności - wycieki.

 

Środki do produkcji na gieldarolna.pl!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI