Jakich drzewek poszukują sadownicy w obecnym sezonie?Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 09 listopada 2016 10:01


Wprowadzenie rosyjskiego embarga „wymusiło” na polskich sadownikach zmianę struktury nasadzeń. Krajowa produkcja szkółkarska została zdominowała przez odmianę ‘Red Jonaprince’, co wynika ze stabilnego zapotrzebowania rynku na owoce tej odmiany. Do łask powracają również wczesne odmiany jabłoni.

Jak zaznacza w rozmowie z redakcją www.sadyogrody.pl, Jan Kozerski, właściciel Gospodarstwa Szkółkarskiego z Dębowej Góry (k. Skierniewic), już od wielu lat, pod względem popularności dominują drzewka dwuletnie z jednoroczną koronką (knip boom). Duże zainteresowanie wśród sadowników – z uwagi na niższe ceny – widoczne jest również w przypadku drzewek 7-miesięcznych, które w zależności od odmiany i podkładki mogą być ładnie rozgałęzione (5+).

Krajowa produkcja szkółkarska została zdominowała przez odmianę ‘Red Jonaprince’, co wynika ze stabilnego zapotrzebowania rynku na owoce tej odmiany. Od tego sezonu, w ofercie polskich szkółkarzy (posiadających licencję) dostępne są drzewka odmiany ‘Wilton Star Red Jonaprince Select’. Cena jednorocznych okulantów ‘Red Jonaprince Wilton’ na podkładce M.9 kształtuje się na poziomie ok.12-13 zł/szt., natomiast drzewek dwuletnich typu knip-boom ok. 15-16 zł/szt. Drzewka 7-miesięczne ‘Wilton Star Red Jonaprince Select’, na podkładce M.9 sprzedawane są w cenie ok.13-14 zł/szt.

W obecnym sezonie poszukiwane są również drzewka z grupy Gala, o paskowanym rumieńcu. Nowością w Gospodarstwie Szkółkarskim Jana Kozerskiego jest ‘Gala Schniga Schnico(s)’, czyli mutacja odmiany ‘Gala Schniga Schnitzer’, opracowana w KSB w południowym Tyrolu. W momencie zbioru owoce tej odmiany pokryte są ciemno czerwonym, paskowanym rumieńcem. ‘Gala Schniga Schnico(s)’ – w porównaniu z innymi mutacjami należącymi do tej grupy – jest bardziej stabilna (zdecydowanie mniejsza tendencja do regresji).

Jak dodaje Jan Kozerski, z nowości odmianowych w przyszłym sezonie dostępna będzie odmiana ‘Gala Schniga Schnico Red(s)’, której owoce w całości pokryte są intensywnie ciemno czerwonym rumieńcem, ciemniejszym w porównaniu z odmianą ‘Gala Schniga SchniCo(s)’.

W ostatnich trzech latach wzrosło również zapotrzebowanie na drzewka z grupy ‘Red Delicious’. Sadownicy decydują się na zakup odmian, których owoce są popularne i akceptowane na rynkach zagranicznych, a niewątpliwie grupa jabłoni z ‘Red Delicious’ do takich należy. Zaplanowaną nowością w Gospodarstwie Jana Kozerskiego jest również ‘King Roat Red Delicious’, która charakteryzuje się silniejszym wzrostem (zbliżonym do ‘Early Red One Erovan’) i może być sadzona na podkładkach karłowych. Owoce tej mutacji wybarwiają się na kilka tygodni wcześniej niż u odmiany wyjściowej.

W produkcji szkółkarskiej do niedawna dominowała odmiana ‘Idared’. Zmiany rynkowe wynikające m.in. z rosyjskiego embarga spowodowały, że obecnie ograniczana jest produkcja tej odmiany, lecz – jak zaznacza Jan Kozerski – wielu sadowników wciąż decyduje się na nasadzenia ‘Najdareda’. Ze standardowych odmian dobrze sprzedają się drzewka ‘Szampion Reno 2’, ‘Ligol’, ‘Gloster’, ‘Alwa’, zaś zainteresowanie odmianami takimi jak ‘Lobo’ czy ‘Cortland’ jest zmienne w poszczególnych latach. W ostatnich kilku sezonach widoczne jest mniejsze zainteresowanie odmianami o zielonych owocach (np. Golden czy Mutsu).

Do łask powracają również wczesne odmiany jabłoni –‘Piros’, czy ‘Paulared’.

Wśród grusz w dalszym ciągu dominuje ‘Konferencja’. Drzewka jednoroczne tej odmiany na pigwie S1 sprzedawane są w cenie ok.12 zł/szt. , zaś materiał dwuletni za około 15-16 zł/ szt. W tym roku sadownicy również chętnie kupują drzewka śliw. Do nasadzeń wybierane są odmiany ‘TopHit’, ‘Presenta’, ‘Kalipso’, ‘President’. Ceny drzewek śliw zależą od odmiany i podkładki i wahają się w przedziale 9-12 zł/szt.