Jaka przyszłość kaptanu?

Autor: www.sadyogrody.pl/ KRIR 28 lutego 2021 14:00

Jaka przyszłość kaptanu? Kaptan powszechnie używa się w ochronie przed parchem jabłoni / fot. sadyogrody

23 lutego 2021 r. Komitety Copa-Cogeca zwróciły się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie wniosku w sprawie możliwości odnowienia pozwolenia dla substancji czynnej - kaptan, ponieważ jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) solidnymi dowodami naukowymi dotyczącymi wszystkich zastosowań (zarówno w szklarni jak i na polu) - informuje KRIR.

Kaptan jest substancją czynną obecnie stosowaną w wielu uprawach owoców w kilku państwach członkowskich. Powszechnie używa się jej np. w ochronie przed parchem jabłoni i gruszy, gorzką zgnilizną wiśni.

Po wycofaniu tiofanatu metylu i mankozebu z rynku, ochrona upraw ogrodniczych staje się  coraz trudniejsza. Bez bezpiecznego i skutecznego zestawu narzędzi, zwłaszcza tam, gdzie rolnicy już stosują niskie dawki pestycydów, zostało naukowo udowodnione, że plony zostaną zmniejszone, a zatem bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości będzie zagrożone.

Copa-Cogeca zwróciła uwagę, że zaprzestanie stosowania kaptanu w uprawach polowych będzie miało poważny wpływ na europejski sektor owoców jako całość. - Podczas posiedzenia Unijnego Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF), które odbyło się w dniach 22-23 października 2020 r., Komisja zaproponowała jedynie odnowienie tej substancji czynnej do stosowania w szklarniach. Zgodnie z oceną EFSA i Austrii, państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, kaptan wydaje się spełniać wszystkie wymogi dotyczące pełnego odnowienia, w tym stosowania na otwartych polach. Ponadto EFSA stwierdził, że nie zaburza on funkcjonowania układu hormonalnego i nie szkodzi pszczołom - podaje KRIR.

Czytaj także: 

Kaptan i ditianon – substancje przewidziane do wycofania?

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI