Przebarwienia liści truskawek - co oznaczają?

Z początkiem października na plantacjach truskawek zachodzi proces inicjacji pąków kwiatowych, czyli budowanie potencjału plonotwórczego na przyszły sezon. 

Jesienią w warunkach coraz krótszego dnia, mniejszej ilości światła i niższej temperatury powietrza zachodzi zmiana barwy liści truskawek. Tzw. czerwienie liści, jest zjawiskiem naturalnym – następuje rozkład chlorofilu. Warto mieć na uwadze, że w przypadku niektórych odmian truskawki zjawisko to może zachodzić później, lub nie jest ono tak intensywne. Część odmian może przebarwiać się na odcień żółtawy. Wpływ na kolor przebarwiania się może mieć także dobór stanowiska pod plantacje. Na glebach bardziej wilgotnych zwykle można spodziewać się przebarwień liści truskawek w kolorze żółtym.

Zjawisko czerwienienia liści na plantacjach truskawek oznacza, że rośliny zaczynają odprowadzać składniki pokarmowe z liścia do szyjki korzeniowej.

Jakie zabiegi wykonać na plantacjach jesienią?

Po zbiorach truskawek należy usunąć rozłogi. Wyrastają one w międzyrzędach powodując nadmierne zagęszczenie na plantacji, przez co pogorszeniu ulegają warunki fitosanitarne. Pędów rozłogowych można pozbyć się mechanicznie za pomocą glebogryzarki. Ważne aby maszynę ustawić w taki sposób by nie spowodować uszkodzeń systemu korzeniowego. Na rynku dostępne są także regulatory wzrostu dedykowane do upraw truskawek, które ograniczają wzrost pędów rozłogowych.

Jesienią warto także wyeliminować zachwaszczenie na plantacji. Na przełomie października- listopada rośliny kończą wzrost. W tym okresie można zastosować herbicyd doglebowy. 

Analiza gleby i nawożenie truskawek po zbiorach

Niektóre składniki pokarmowe należy uzupełnić przed przykryciem plantacji na zimę. Analiza gleby przeprowadzona jednocześnie z analizą liści pozwala dobrze ocenić zapotrzebowanie na dane pierwiastki. W przypadku gdy w glebie stwierdzono brak składników pokarmowych a w liściach ich poziom jest w granicach normy, tzn. że rośliny były dość dobrze odżywione. Wówczas plantacje truskawek można przygotowywać do spoczynku zimowego.

Jesienią należy zaprzestać nawożenia azotem, ponieważ nadmiar tego składnika pobudza rośliny do wzrostu wegetatywnego. W truskawce czerwcowej  nawożenie azotowe, po zbiorach, powinno być zakończone przed 15-20 sierpnia. Jesienią zaleca się dostarczyć roślinom potas w formie siarczanowej, a także mikroelementy cynk i bor, aby wzmocnić mrozoodporność roślin. Dawki nawozów trzeba ustalać w oparciu o wyniki analizy gleby.

Warto zwrócić także uwagę na krzem. Pierwiastek ten korzystnie wpływa na wzmocnienie tkanek roślin – zwiększa odporności na choroby i szkodniki. Siarka również ma istotne znaczenie. Zabieg nawozem siarkowym przeprowadzony w okresie jesiennym, zmniejsza presję patogenów i pozytywnie wpływa na zdrowotność roślin.

Niektórzy plantatorzy stosują jesienią kwasy humusowe, które poprawią właściwości fizykochemiczne gleby oraz wzbogacają ją w korzystne dla roślin związki. Pozytywnie wpływają także na rozwój i aktywność systemu korzeniowego.