Jak zadbać o pojemność sorpcyjną gleby?

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 02 stycznia 2019 13:38

Jak zadbać o pojemność sorpcyjną gleby? fot. pixabay.com

O tym, czym jest pojemność sorpcyjna gleby, od czego zależy oraz co można zrobić, by ją zwiększyć mówił prof. Jacek Długosz z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas konferencji firmy NaturalCrop, która odbyła się 14 grudnia, słowo ,,gleba” zostało odmienione przez wszystkie możliwe przypadki. Jednym z dogłębnie omawianych podczas spotkania tematów był kompleks sorpcyjny.

Na samym wstępie warto przypomnieć definicję kompleksu sorpcyjnego gleby – są to te cząstki gleby, mające zdolności sorpcyjne. Wyróżnia się sorpcję :

- fizyczną, czyli zatrzymywanie przez glebę par, gazów, zawiesin, molekuł i jonów,
- chemiczną, która polega głównie na wytrącaniu się osadów wskutek zachodzących w glebie reakcji chemicznych przeważnie dotyczących fosforanów,
- biologiczną, która dotyczy pobierania składników pokarmowych z gleby przez mikroorganizmy,
- wymienną, mającą duże znaczenie właśnie podczas nawożenia, ponieważ bezpośrednio wpływa na równowagę jonową między roztworem glebowym a fazą stałą gleby.

W warunkach naturalnych pojemność, a co za tym idzie – realna zdolność ,,dawkowania” składników pokarmowych do roztworu glebowego, zależy od wielu czynników : składu granulometrycznego gleby, rodzaju minerałów ilastych oraz zawartości próchnicy. Ogólna zasada mówi, że im cięższa gleba, tym bardziej pojemny posiada kompleks sorpcyjny. O ile na dwa pierwsze parametry gleby rolnik nie ma wpływu, o tyle, poprzez odpowiednią agrotechnikę, może zwiększyć ilość i jakość próchnicy w glebie. Jak to zrobić?

Przede wszystkim bardzo ważny jest monitoring gleby pod kątem zasobności w węgiel organiczny, który jest pośrednim wyznacznikiem ilości próchnicy. Następnie koniecznie trzeba przyjrzeć się płodozmianowi oraz wprowadzić, jeśli do tej pory nie były wysiewane, poplony, które z czasem zwiększą zawartość materii organicznej w glebie. Kolejnym ze sprawdzonych sposobów jest regularne rozrzucanie pełnej dawki nawozów naturalnych, np. obornika. 

Więcej w serwisie farmer.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI