Instytut Ogrodnictwa-PIB pracuje nad nowymi odmianami malinwww.sadyogrody.pl - 05 listopada 2021 11:06


Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa - PIB rozpoczęli prace hodowlane nad wytworzeniem nowych odmian maliny, spełniających wymagania rynku.

Jednym z nowych kierunków hodowli jest uzyskanie odmian posiadających zdolność do dwukrotnego owocowania na tych samych pędach, nazywanych potocznie odmianami „dwupiętrowymi”.

Nowe odmiany malin

W bogatym asortymencie odmian hodowli Instytutu Ogrodnictwa - PIB są zarówno odmiany letnie, które w uprawie tradycyjnej dojrzewają w miesiącach czerwiec-lipiec (m.in. ‘Laszka’, ‘Radziejowa’, ‘Sokolica’), jak i odmiany typowo jesienne, które wytwarzają owoce na młodych pędach, wyrastających wiosną z karpy korzeniowej (np. ‘Poemat’, ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Polonez’ i ‘Poranek’).