INNVIGO wkracza na zagraniczne rynkiwww.sadyogrody.pl/pr - 08 listopada 2019 11:12


Firma INNVIGO już prawie od pięciu lat dostarcza rolnikom i sadownikom profesjonalne środki ochrony roślin. Równolegle z poszerzaniem oferty i opracowywaniem pełnych technologii ochrony, odważnie wkracza na zagraniczne rynki.

Firma INNVIGO powstała już prawie 5 lat temu, w styczniu 2015 roku. Od początku jej cele były odważne i ambitne: dostarczać użytkownikom skuteczne środki ochrony roślin w korzystnych, konkurencyjnych cenach – tak, aby zostać jednym z 5 czołowych dostawców specjalistycznej chemii dla rolnictwa. Wyróżnikiem jest nie tylko jakość i cena produktów, ale też wysoki poziom obsługi klientów, zapewnianej na terenie całej Polski przez wykwalifikowanych doradców – specjalistów do spraw produktów i upraw. Oprócz bieżącego wspierania rolników i sadowników w zakresie doboru preparatów i technologii ochrony INNVIGO prowadzi na szeroką skalę działalność badawczą i edukacyjną, dzieląc się z klientami wiedzą, m.in. podczas organizowanych latem Dni Pola, jak również odbywających się w sezonie zimowym licznych warsztatów i konferencji.

Być może to właśnie skoncentrowanie na potrzebach użytkowników, z uwzględnieniem ich możliwości finansowych oraz realiów rynkowych, jest jednym z elementów składowych osiągniętego sukcesu. – Już na samym początku podjęliśmy decyzję, że będziemy oferować nasze rozwiązania w oparciu o najwyższej jakości serwis, dotyczący nie tylko obsługi firm wprowadzających produkty na rynek, ale rolników, użytkowników naszych środków ochrony roślin – powiedział Krzysztof Golec, prezes zarządu INNVIGO. – Nasz sposób funkcjonowania jest modelowym sposobem działania firmy, która dąży do tego, żeby nie tylko oferować swoje rozwiązania, ale aby spotykały się one z oczekiwaniami odbiorców.

Dziś firma ma w swoim portfolio już 41 preparatów, kompletne programy ochrony głównych upraw rolniczych, stale powiększaną ofertę produktów dla ogrodnictwa. Równolegle z intensywnym rozwojem na rodzimym gruncie INNVIGO wkracza na zagraniczne rynki, zarówno europejskie, jak i odległe, np. dalekowschodnie.

O ekspansji zagranicznej opowiedział Jacek Zawadzki, wiceprezes INNVIGO: – Prowadzimy sprzedaż już w 11 krajach. Mamy swoje własne oddziały m.in. w Czechach i w Rumunii (INNVIGO Czechy i INNVIGO Rumunia), w każdym z tych państw zarejestrowaliśmy ponad 30 naszych produktów. Dużo zależy od tego, jak sprawnie przebiegają procesy rejestracji w różnych krajach, np. na Słowacji i na Węgrzech mamy po kilka preparatów. Działamy też na Litwie. Natomiast na Ukrainie mamy partnera, obecnie 2 zarejestrowane produkty i chcemy wprowadzić kilka kolejnych preparatów. Jeśli chodzi o rynki pozaeuropejskie, w 2019 roku udało nam się zarejestrować i wprowadzić do sprzedaży 3 produkty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oprócz powszechnie kojarzonych cytrusów uprawiane są też zboża i warzywa. Prowadzimy zaawansowane działania rejestracyjne w Iraku i w takich krajach, jak Egipt i Liban.