Innowacyjne bionawozy - trwają badania w Instytucie Ogrodnictwa - PIB

Autor: www.sadyogrody.pl/ Inhort 17 maja 2021 11:26

Innowacyjne bionawozy - trwają badania w Instytucie Ogrodnictwa - PIB Trwają prace nad opracowaniem skutecznych i bezpiecznych bionawozów do stymulacji wzrostu i plonowania roślin / fot. materiały prasowe

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z partnerów w projekcie „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (Akronim BIO-FERTIL) realizowanym w ramach programu: BIOSTRATEG3. Już niebawem poznamy wyniki blisko czteroletnich badań, których celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych granulowanych bionawozów.

  • Instytut Ogrodnictwa – PIB uczestniczy w projekcie „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”
  • Bionawozy wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski
    i nawozu Fos Dar z kwasami humusowymi oraz pożytecznymi mikroorganizmami
  • Nowo opracowane bionawozy zostaną wykorzystane do uruchomienia przez Grupę Azoty  najpierw pilotażowej, linii stałych bionawozów

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie: szczepami bakterii Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens, Paenibacillus polymyxa lub szczepami grzybów Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum oraz ocena efektów ich zastosowania w mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb.

Nowo opracowane bionawozy wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski i nawozu Fos Dar z kwasami humusowymi oraz pożytecznymi mikroorganizmami mającymi określone właściwości w stymulacji wzrostu i plonowania roślin oraz o działaniu ochronnym. Kwasy humusowe, zastosowane jako nośniki pożytecznych mikroorganizmów, produkowane z najlepszych frakcji węgla brunatnego pozbawionych szkodliwych substancji, umożliwią
utrzymanie wysokiej liczebności i przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w bionawozach. Natomiast pożyteczne mikroorganizmy zgromadzone w SYMBIO BANK-u Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach oraz nowe gatunki wyizolowane z rizosfery badanych roślin posłużą do mikrobiologicznego wzbogacenia nawozów mineralnych.

Postanie nowa linia bionawozów w ogrodnictwie

W ramach realizacji projektu nowo opracowane bionawozy zostaną wykorzystane do uruchomienia przez firmę GRUPA AZOTY pierwszej, najpierw pilotażowej, a w konsekwencji produkcyjnej linii stałych bionawozów granulowanych, w oparciu o zoptymalizowane w ramach projektu warunki procesu produkcji bionawozów i namnażania mikroorganizmów. Kwasy humusowe, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów i nowoopracowane bionawozy charakteryzować się będą odpowiednimi parametrami jakościowymi. Monitorowany będzie również przebieg procesu namnażania komponentów inokulów oraz stabilności ich składu, co umożliwi zoptymalizowanie technologii mikrobiologicznego wzbogacania nawozów mineralnych. Wynikiem projektu będzie komercjalizacja nowo opracowanych bionawozów oraz opracowanie zrównoważonych technologii uprawy roślin i mikrobiologicznej stymulacji
żyzności i produktywności gleb.

Wyniki projektu pozwolą na oraz poprawy żyzności gleb uprawnych i zdegradowanych. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania technologii ograniczania negatywnych skutków suszy w uprawach roślin ogrodniczych i rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI