Wyniki ostatniego spisu rolnego wykazały, że w okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. nawozy mineralne lub wapniowe stosowało 956 tys. gospodarstw rolnych, tj. 72,6 proc. ogółu.

W stosunku do 2010 r. w największym stopniu zwiększyło się zużycie nawozów potasowych - o 43,2 proc. i wyniosło 38,1 kg/ha. Pod uprawy zastosowano ponadto 70,4 kg/ha nawozów azotowych i 24,4 kg/ha nawozów fosforowych, tj. więcej niż w 2010 r. odpowiednio o 2,2 proc. i o 3,0 proc.

Z danych GUS wynika, że gospodarstwa większe zużywają więcej nawozów zarówno mineralnych, jak i wapniowych. W gospodarstwach powyżej 100 ha nawożenie średnio wyniosło 170,5 kg NPK/ha.

Z uwagi na regionalne zróżnicowanie intensywności produkcji roślinnej istnieją znaczne różnice zużycia nawozów mineralnych i wapniowych. Nawożenie mineralne było największe w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, lubelskim i łódzkim i wynosiło od 190,2 kg do 134,2 kg NPK na 1 ha użytków rolnych.

Najmniej nawozów mineralnych stosowali rolnicy w województwach: małopolskim (85,8 kg), podkarpackim (85,9 kg) i lubuskim (94,5 kg).

Zużycie nawozów wapniowych w porównaniu do 2010 r. wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 mln 340 tys. ton (591 tys. ton w 2010 r.). Jak zaznacza GUS, na wzrost ich zużycia wpłynął m.in. wprowadzony w 2019 r. program wapnowania gleb i związane z nim dofinansowanie (w ramach pomocy de minimis).

W 2020 r. średnie krajowe zużycie nawozów wapniowych (CaO) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosło 91,3 kg i było ponad dwukrotnie większe niż w 2010 roku.

Najwięcej wapna nawozowego (w 2020 r.) w kg na 1 ha odnotowano w województwach: opolskim - 146,5 i dolnośląskim - 139,9. Najmniej zużyli ich rolnicy w województwach świętokrzyskim i małopolskim, odpowiednio 50,9 kg i 52,4 kg/ha UR. "Biorąc pod uwagę wysoki stan zakwaszenia gleb w Polsce, wzrost nawożenia wapniowego jest nadal niewystarczający" - zaznacza GUS.

W 2020 r. zabiegi środkami ochrony roślin stosowało ok. 70 proc. gospodarstw rolnych. Najwięcej zabiegów wykonano w celu ochrony zbóż, których udział w powierzchni zasiewów był dominujący (70 proc. powierzchni). Znaczącą ilość zabiegów wykonano również na plantacje sadów.

Jak poinformował GUS, w okresie wegetacji, przeciętnie w gospodarstwie rolnym wykonano dziewięć zabiegów w sadach i uprawach trwałych, dwa zabiegi na zboża, trzy - na warzywa. 

Bogata oferta nawozów na gieldarolna.pl!