Dzięki projektowi, część ogrodzenia spółki zamieni się w „Zielone Ogrodzenie” zdolne do absorbcji tysięcy ton CO2 w skali kilku lat i produkcji w to miejsce życiodajnego O2. Nasadzenia pomogą również oczyścić powietrze z drobnych pyłów i zanieczyszczeń.

Grupa Azoty zaprasza wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji tworzenia „Zielonego Ogrodzenia” – start już 31 sierpnia br. o godz. 14:00 przy ul. Chemicznej (obok bramy towarowej) w Tarnowie.

Przyjmuje się, że duży winobluszcz pięciolistkowy, zajmujący jedynie około pół metra kwadratowego gruntu, może w okresie wegetacji wytworzyć około 2600 m2 listowia. Taka powierzchnia, to mniej więcej tyle co siedem lip o średnicy korony 10 m i znacznie więcej od stuletniego buka o powierzchni liści około 1600 m2. Tylko jedna taka roślina ma potencjał do absorbcji nawet 500 kg na rok.1 Tym samym, nasadzenie nie tylko pozwoli zazielenić ogrodzenie Grupy Azoty, ale również przyczyni się do oczyszczania powietrza – z jednej strony dzięki redukcji CO2, a z drugiej dzięki wydzielaniu tlenu.

„Oprócz projektów stricte technologicznych nakierunkowanych na redukcję emisji CO2, w Grupie Azoty inicjujemy również akcje takie jak „Zielone Ogrodzenie”, które mają bezpośrednie przełożenie na najbliższe otoczenie naszej spółki. Przykładamy bardzo dużo uwagi do działań prośrodowiskowych, dlatego już teraz mogę zapowiedzieć, że w najbliższym czasie planujemy kolejne projekty nastawione na ochronę środowiska i jednocześnie zazielenienie terenów Grupy Azoty” – komentuje Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Co warto podkreślić, tworzywa od Grupy Azoty pośrednio zostaną wykorzystane podczas akcji „Zielone Ogrodzenie”. Narzędzia, które zostaną rozdane uczestnikom przy sadzeniu roślin, dostarczy Partner akcji, firma Cellfast, która do swoich produktów wykorzystuje tworzywa produkowane przez Grupę Azoty.