"Produkcja nawozów w Grupie Azoty jest kontynuowana. Priorytetem pozostaje dla nas zapewnienie dostępu do nawozów, odpowiadających na potrzeby polskich rolników" - zapewniała spółka w odpowiedzi na pytania PAP.

Zauważyła, że ceny nawozów w głównej mierze są determinowane przez wysokie ceny surowców, przede wszystkim gazu.

Nie będzie stabilnych cen nawozów

"Dopóki nie ustabilizuje się sytuacja na rynku surowcowym, nie spodziewamy się stabilizacji cen nawozów" - podały Azoty w odpowiedzi.

Spółka poinformowała również, że dostawy gazu do spółek Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń.

"Grupa Azoty i jej spółki zależne podpisały aneksy do obowiązujących umów sprzedaży paliwa gazowego z PGNiG, przedłużając współpracę w zakresie dostaw gazu ziemnego do końca września 2023 roku" - przypomniano.

W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty poinformowała, że rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu zmusiły ją do czasowego ograniczenia produkcji melaminy w Grupie.

"Aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I - I ciąg) oraz ograniczenie - do 50 proc. zdolności produkcyjnych - na kolejnej (Melamina II" - podano wówczas w komunikacie Grupy Azoty. Dodano, że ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I - II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca br. jest prowadzona na poziomie ok. 20 proc. maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę.

Wskazano, że zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych, które w znacznej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o pracujące instalacje melaminy i posiadane zapasy.

Podkreślono, że Grupa Azoty Puławy stale monitoruje poziom cen surowców i będzie dostosowywać produkcję do sytuacji rynkowej.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.