Glifosat w UE – status regulacyjny

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 12 maja 2021 10:23

Glifosat w UE – status regulacyjny W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu UE/ fot. farmer

Proces regulacyjny dotyczący glifosatu angażuje ekspertów z całej Unii Europejskiej i jest prowadzony w oparciu o badania naukowe, w sposób transparentny. 11 maja firma Bayer zorganizowała spotkanie prasowe, podczas którego poruszone zostały kwestie związane z procesem odnowienia zezwolenia glifosatu.

  • W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu Unii Europejskiej. Będzie on trwał około dwóch lat
  • Proces regulacyjny dotyczący glifosatu angażuje ekspertów z całej UE i jest prowadzony w oparciu o badania naukowe, w sposób transparentny
  • Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r.

Zgodnie z prawem UE, w trakcie ww. procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W przypadku glifosatu, z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy ocenić, zdecydowano, aby jako Sprawozdawca pracowały wspólnie cztery państwa. Są nimi: Francja, Holandia, Szwecja
i Węgry. Raport tych państw, działających jako Grupa ds. Oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG), spodziewany jest obecnie w czerwcu 2021 r.

Raport AGG będzie następnie omawiany z ekspertami naukowymi z wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. Cały proces jest nadzorowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zostaną przeprowadzone również naukowe konsultacje publiczne, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zabrać głos.

W wyniku opisanej powyżej procedury, Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. Ten wniosek zostanie następnie poddany pod dyskusję i pod głosowanie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, któremu przewodniczy Komisja Europejska. W pracach Komitetu biorą udział eksperci regulacyjni ze wszystkich państw członkowskich UE.

Informacje o postępach w procesie i składanej dokumentacji znajdują się na stronie www.glyphosate.eu, dostępnej również w języku polskim. Upublicznienie tej dokumentacji to realizacja zobowiązania Grupy Firm ds. Odnowienia Zezwolenia Glifosatu (ang. Glyphosate Renewal Group – GRG) w zakresie przejrzystości procesu.

Jednocześnie Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), odpowiadająca za zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych, przeprowadzi w latach 2021-2022 swoją ocenę glifosatu.

Glifosat - substancja najlepiej przebadana na świecie

W styczniu 2020 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) potwierdziła pozytywną opinię o bezpieczeństwie glifosatu. Także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) , Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz wiodące organy regulacyjne ochrony zdrowia w Niemczech, Australii, Korei Południowej, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii i w wielu innych państwach potwierdzają bezpieczeństwo środków opartych na glifosacie, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami.

 

Bogata oferta środków do produkcji ogrodniczej na www.gieldarolna!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI