Jak poinformowała EFSA, w równoległych konsultacjach urząd zbierze informacje zwrotne na temat sprawozdania z oceny odnowienia dotyczącej glifosatu. Konsultacje ECHA dotyczą raportu Zharmonizowanej Klasyfikacji i Oznakowania.

Wstępne oceny naukowe, które zostały dziś przekazane do konsultacji, zostały przygotowane przez Grupę ds. Oceny Glifosatu (AGG), w skład której wchodzą właściwe organy krajowe we Francji, na Węgrzech, w Holandii i Szwecji.

60 dni dla glifosatu

EFSA i ECHA dążą do przejrzystości i jak najbardziej zbliżają obywateli i zainteresowane strony do pracy agencji. Wszystkie zainteresowane strony zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez przedstawienie odpowiednich uwag lub informacji i danych naukowych. Konsultacje pozostaną otwarte przez 60 dni, a wszystkie komentarze zostaną opublikowane po ich zamknięciu na stronach internetowych obu agencji.

Czytaj więcej na farmer.pl.