Fitoplazmatyczne zamieranie grusz – obserwacje jesieniąKrystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 26 września 2016 12:11


W sadach gruszowych już w sierpniu można zaobserwować objawy fitoplazmatycznego zamierania gruszy. Choroba ta przeważnie jest następstwem nieskutecznego zwalczania miodówek gruszowych. Zdrowotność materiału szkółkarskiego również odgrywa istotną rolę w ograniczeniu fitoplazmatycznego porażenia grusz.

Choroby wywoływane przez wirusy i fitoplazmy są poważnym problemem w sadach. Typowe objawy zamierania gruszy (‘Candidatus Phytoplasma pyri’) można dostrzec już pod koniec lata, w postaci zbyt wczesnego przebarwienia liści na kolor czerwony. Łagodny przebieg tej choroby prowadzi do słabszego wzrostu drzew. Na porażonych drzewach mogą być widoczne również zdrowe przyrosty (z zielonymi liśćmi). Gwałtowne zamieranie drzew następuje przeważnie w sezonach z upalną pogodą.

Fitoplazmatyczne zamieranie grusz jest chorobą kwarantannową i podlega obowiązkowi zgłaszania do PIORiN. Z sadów należy usuwać porażone drzewa stanowiące źródło choroby. Podczas jesiennych lustracji w przypadku wątpliwości należy oznaczyć zmienione chorobowo grusze i obserwować ich zdrowotność w kolejnym sezonie.

Zasadnicze kwestią w celu utrzymania zdrowotności drzew jest profilaktyka, czyli zakup zdrowego materiału szkółkarskiego. Nowe nasadzenia należy lokalizować w odpowiedniej izolacji od starszych kwater, a przypadku wystąpienia tej fitoplazmy w sadzie - ograniczenie źródła infekcji, poprzez wycinanie porażonych drzew. W ciągu okresu wegetacji konieczne jest regularne zwalczanie miodówek, będących wektorami fitoplazmy zamierania gruszy (zwłaszcza miodówki gruszowej żółtej).