Kierunek skutków wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu nie jest zaskakujący, pojawia się w kolejno prezentowanych analizach. Podkreśla w rozmowie Marcin Mucha dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

- Również wstępne wyniki raportu przygotowanego przez Polityka Insight wskazują, że wprowadzenie EZŁ w Polsce będzie wiązało się z ograniczeniem produkcji, spadkiem dochodów gospodarstw rolnych oraz problemami w handlu międzynarodowym, czyli zmniejszeniem eksportu żywności na rzecz większego importu. Można śmiało powiedzieć, że efekt w postaci spadku produkcji roślinnej w naszym kraju ogółem na poziome powyżej 10 proc. oznacza, że założenie dotyczące -50 proc. mniejszego zużycia śor, jest na dzisiaj nierealne, przynajmniej nie w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zgłosiło również uwagi do drugiej wersji Krajowego Planu Strategicznego do przyszłej WPR.

- W zgłaszanych uwagach, podkreślaliśmy, że warto umożliwić w większym zakresie rozwój gospodarstw poprzez stosowanie rozwiązań i narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Te z jednej strony pozwalają zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin, a z drugiej wpływają pozytywnie na plon. Za tym oczywiście stoi konieczność inwestycji, a te jak wynika ze wspomnianego raportu będą mogły być poczynione, właściwie tylko w dużych gospodarstwach. Niemniej ważne jest, aby cały czas zachęcać do wdrażania w polskich gospodarstwach innowacyjności. Dodatkowo, zgłaszaliśmy konieczność wsparcia finansowego dla wykorzystania biologicznych środków ochrony roślin. One oczywiście są już obecnie wykorzystywane, ale w nieznacznym stopniu, tu przeważa kwestia finansowa, środki są dość drogie, ale to jest normalne przy nowych innowacyjnych produktach. Dlatego potrzebne jest tu wsparcie, by zachęcić potencjalnych użytkowników do sięgania po takie rozwiązania - podkreśla dyrektor PSOR.

Jednocześnie zwraca uwagę, że z roku na roku ubywa możliwych do zastosowania w ochronie upraw substancji czynnych. - Przy tak intensywnym wycofywaniu substancji czynnych z poszczególnych preparatów do ochrony roślin, które mamy obecnie, założenia Europejskiego Zielonego Ładu wydają się jeszcze bardziej trudne do zrealizowania przez rolników. Przecież oni muszą mieć czym chronić swoje uprawy, a już teraz są momentami w sytuacji bez wyjścia. Wydaje się, że nieumiejętnie wprowadzony Europejski Zielony Ład pogłębi tylko te problemy.

Więcej na ten temat podczas sesji "Zielony Ład w rolnictwie", w trakcie Europejskiego Kongresu Europejskiego, o godz. 9.30, 21 września br.