Duże straty Ursusa w I półroczu 2018 r.Puls Biznesu - 26 września 2018 09:10


Jak donosi "Puls Biznesu", spółka Ursus przed rokiem zanotowała 6 mln zł zysku netto, ale już w pierwszym półroczu 2018 r. strata netto Ursusa wyniosła 16 mln zł. Strata pojawiła m.in. wskutek dużego spadku przychodów - o 60 proc. do 62 mln zł.

Jak podaje "Puls Biznesu", sprzedaż eksportowa Ursusa spadła o 71 proc. r/r, a krajowa o 48 proc. 

Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) do zaledwie 3 mln zł wobec 45,4 mln zł przed rokiem.

Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności - podano.

- Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce - podaje Ursus.

Więcej w "Pulsie Biznesu".