Dr Rutkowski: Pomiary jędrności powinny stać się wymogiemwww.sadyogrody.pl - 21 listopada 2018 11:43


- Podejmując wyzwania dalekich rynków musimy pamiętać o zachowaniu łańcucha chłodniczego, o warunkach transportu, czyli o czasie, temperaturze, ale również o warunkach ekspozycji w obrocie towarowym. Stosując nowoczesne technologie przechowalnicze można znacznie wydłużyć okres podaży owoców świeżych – mówił dr Krzysztof Rutkowski, kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, podczas konferencji „Sady i ogrody”, która odbyła się 7 listopada w PKiN w Warszawie.

Analiza warunków pogodowych sezonu wegetacyjnego oraz ocena stopnia dojrzałości owoców powinny stanowić podstawę podejmowania decyzji dotyczącej wyboru technologii i długości okresu przechowywania – mówił dr Rutkowski.

- Pomiary cech jakościowych (jędrności) na każdym etapie łańcucha przechowalniczo-dystrybucyjnego powinny stać się standardem i wymogiem. Uważam, że w przypadku handlu na dalekie rynki owoce powinny być w pełni scharakteryzowane również pod kątem cech jakościowych z pełną dokumentacją ich zmian od zbioru, poprzez przechowywanie aż do momentu załadunku. Eksport na dalekie rynki jest naprawdę dużym wyzwaniem. Niestety coraz częściej zdarza się, że dojeżdżają tam owoce nienadające się do handlu.

- Identyfikowalność poszczególnych partii owoców oraz przewidywanie zmian cech jakościowych owoców podczas przechowywania, transportu i obrotu towarowego to kluczowe wyzwanie dla osób zarządzających jakością – dodał.

- Pamiętajmy, że podczas kontroli wyjmując próbki z kontrolowanej atmosfery musimy zachować bezwzględnie wszystkie środki ostrożności. Praktycznie co roku mają miejsca śmiertelne wypadki po nierozsądnym wejściu do komory przechowalniczej z kontrolowana atmosferą – apelował dr Rutkowski.

Czytaj także: Dr Rutkowski: Jakość owoców nie napawa optymizmem