Integrowana Produkcja Roślin (IP) to nowoczesny systemem jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. 

PIORiN przypomina, że takie zgłoszenie powinno być wykonane nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

- Zachęcamy producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP -informuje PIORiN.

Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg. kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

- „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce,
- QA Solutions Sp. z o.o, ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków,
- COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka,
- Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa,
- SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,
- TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze
- BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, 
- EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o. ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa,