- Naszymi priorytetami pozostają bezpieczeństwo naszych pracowników i globalne bezpieczeństwo żywności. Od początku tej tragicznej wojny podjęliśmy wszelkie możliwe działania, aby wspierać i chronić naszych ukraińskich kolegów i ich rodziny, naszych klientów oraz społeczności, w których działamy, w tym poprzez bezpośrednią i pośrednią pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb humanitarnych - informuje Corteva Agriscience.

Corteva wycofa się z Rosji

Firma wprowadziła również bezpośrednie działania, aby zapewnić jak najnormalniejszy sezon wegetacyjny 2022 na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę wpływ wojny na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, Spółka przekaże nasiona Ukrainie, Afryce i regionowi Bliskiego Wschodu na sezon wegetacyjny 2023, aby zmniejszyć wpływ na globalną produkcję żywności.