Copa-Cogeca: Negocjacje trójstronne ws. produktów nawozowych z oznakowaniem CE budzą obawysadyogrody.pl/ Copa-Cogeca - 20 listopada 2018 10:18


Wobec zbliżającej się ostatniej rundy negocjacji trójstronnych ws. produktów nawozowych z oznakowaniem CE, Copa i Cogeca wyrażają obawy związane z ograniczonymi postępami w najważniejszych kwestiach, na które na wcześniejszych etapach procesu ustawodawczego zwrócili uwagę rolnicy i spółdzielnie, w szczególności jeżeli chodzi o limity zawartości kadmu.

Nawozy oznaczone symbolem „CE” upoważniają do sprzedaży nawozu w całej UE. Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu „CE”, a bez niego nie będą mogły być sprzedawane na rynku UE.

Korzyści płynące z propozycji Komisji Europejskiej i Parlamentu dot. obniżenia poziomu zawartości kadmu poniżej 60 mg/kg nie są poparte badaniami naukowymi ani analizami potencjalnych skutków. Istnieją dowody na to, że ceny nawozów mogą wzrosnąć w razie wdrożenia takich propozycji, ponieważ światowe zasoby fosforytów o niskiej zawartości kadmu są ograniczone.

W chwili obecnej w skali komercyjnej nie istnieje technologia usuwania nadmiernej ilości kadmu, co daje rolnikom bardzo ograniczone opcje. Z tego względu Copa i Cogeca popierają podejście Rady Europejskiej, według którego dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach mineralnych poniżej poziomu 60 mg wraz z okresem zawieszenia wynoszącym 16 lat daje branży nawozowej wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się i zaproponowanie konkurencyjnych alternatyw. Dobrowolne oznaczanie zawartości kadmu byłoby również pomocne w celu informowania rolników i przystosowywania się do specyficznych potrzeb.

- Nawozy stanowią znaczną część rocznych kosztów zmiennych ponoszonych przez rolników. Negocjatorzy trójstronni muszą zapewnić rolnikom odpowiedni wybór i informacje przy zakupie nawozów w przyszłości. Poziom 60 mg stanowi dobry kompromis dla utrzymania konkurencyjnego rynku zapewniając jednocześnie zrównoważony sposób wykorzystania nawozów - stwierdził Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa Cogeca.