Co zrobić z przeterminowanym "opryskiem"? - wywiad z Marcinem Muchą z PSOR

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 07 czerwca 2016 10:47

Co zrobić z przeterminowanym "opryskiem"? - wywiad z Marcinem Muchą z PSOR Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

- Stosowanie środków ochrony roślin jest regulowane przez wiele przepisów unijnych i krajowych. Niestety, nie zawierają one praktycznych rozwiązań, wobec czego właściciel gospodarstwa sadowniczo-ogrodniczego musi zwracać szczególną uwagę na Kodeks Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (DPOOR). Jednak również DPOOR nie jest do końca precyzyjny w swoich zaleceniach. Pytania nasuwają się same. O  odpowiedź na nie poprosiliśmy Marcina Muchę, dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Albert Katana: Jak zabezpieczać otwarte opakowania, jeśli nie mają zamknięć fabrycznych?

Marcin Mucha: Takich sytuacji należy unikać nabywając jedynie rzeczywiście potrzebne ilości środków ochrony roślin i wykorzystując opakowania bez zamknięć fabrycznych jednorazowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Czy ŚOR w otwartym opakowaniu można przechowywać do następnego sezonu?

Tak. Wszystkie środki ochrony roślin należy przechowywać w specjalnie do tego przygotowanym, wyposażonym i oznakowanym pomieszczeniu.

Czy przy przechowywaniu środka w otwartym opakowaniu obowiązują te same zasady co przy przechowywaniu środka w opakowaniu nieotwartym?

Tak. Dodatkowo należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie jest dobrze zamknięte.

Jak często należy sprawdzać temperaturę i wilgotność powietrza w magazynie ŚOR?

W standardowych warunkach przechowywania środków ochrony roślin nie ma potrzeby badania tych parametrów, zakładając dobrą wentylację pomieszczenia, właściwe umieszczenie opakowań na regałach, zabezpieczenie przed zamarzaniem produktów w okresie zimowym i przegrzewaniem w okresie letnim. Magazynowanie w wilgotnym, niewentylowanym pomieszczeniu może doprowadzić do uszkodzenia opakowań papierowych jak również naklejonych etykiet, a w wypadku zamarzania lub przegrzewania produktu do zmiany jego charakterystyki fizycznej lub chemicznej i nieprzydatności do stosowania.

Co zrobić ze środkami ochrony roślin w przypadku, gdy temperatura lub wilgotność powietrza zmieni się niekorzystnie np. w wyniku awarii wentylacji lub niedomknięcia drzwi, okna itp.?

Naturalne zmiany wilgotności wynikające z warunków klimatycznych nie powinny mieć wpływu na działanie przechowywanych środków, mogą niekorzystnie wpływać na papierowe lub kartonowe opakowania. Inaczej jest z nieodpowiednimi temperaturami w czasie przechowywania, gdyż zamarzanie lub przegrzanie środka może doprowadzić do utraty jego przydatności do stosowania.

Jak postępować z przeterminowanymi środkami ochrony roślin?

Jeśli rolnik dysponuje przeterminowanym środkiem ochrony roślin to powinien go poddać profesjonalnej utylizacji i ponieść jej koszty. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Jednakże przed oddaniem przeterminowanego środka należałoby sprawdzić czy firma posiada zgodę na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Czy PSOR posiada wykaz rekomendowanych laboratoriów dokonujących badań trwałości przeterminowanego ŚOR?

Sprawdzaniem przydatności do wykorzystania przeterminowanych środków ochrony roślin zajmują się certyfikowane laboratoria a wyspecjalizowane w tym zakresie jest laboratorium Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział w Sośnicowicach. Badanie przeprowadzane jest na koszt wnioskującego, a w wypadku zgodności parametrów fizyko-chemicznych środka z jego dokumentacją wydany certyfikat umożliwia jego wykorzystanie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Czy wszystkie środki ochrony roślin, tzn. pochodzące z jakiegokolwiek źródła, podlegają regulacjom art. 24 ustawy o środkach ochrony roślin (po zmianie z dnia 28 listopada 2014 r.)?

Art. 24 dotyczy sytuacji gdy środek przeterminowany poddawany jest badaniu i trwałości i ewentualnie dopuszczony do obrotu. Oczywiście dotyczy on wszystkich środków ochrony roślin pochodzących z legalnego źródła: ze sklepu punktu sprzedaży lub hurtowni, która ma zezwolenie na handel środkami ochrony roślin.  

Czy producenci i importerzy ŚOR stosują rozwiązania umożliwione przez art. 24 ww. ustawy, tzn. czy wprowadzają ponownie do obrotu środki, których pierwotny okres ważności minął?

Zgodnie z art. 24 ww. ustawy jeśli wyniki badań trwałości środka ochrony roślin potwierdzają jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostawać w obrocie i być stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Badania przeprowadza laboratorium posiadające certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej lub instytucja w innych państwie członkowskim UE na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie.

Dziękuję za rozmowę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI