W lutym 2021 roku spółka zarejestrowała technologię BGT w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast już w kwietniu pierwsze partie nowego produktu trafią do dystrybutorów i rolników. Wtedy też rozpocznie się kampania marketingowa tego przełomowego środka ochrony roślin opartego na glifosacie, a także zostanie zaprezentowana jego nazwa handlowa.

Prace nad uruchomieniem linii produkcyjnej nowego produktu trwały od kilku miesięcy. CIECH Sarzyna dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym oraz laboratorium z prestiżowym certyfikatem GLP („Good Laboratory Practice”, pol. „Dobra Praktyka Laboratoryjna”) w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu. Spółka planuje wyprodukować w tym roku kilkaset tys. litrów nowego preparatu.
- Uruchomienie produkcji środka opartego o BGT na skalę przemysłową to początek jego rynkowej ekspansji. W kwietniu rozpoczynamy intensywną promocję i kampanię marketingową. Mamy pierwsze sygnały z rynku, że zainteresowanie jest duże, choć chciałbym podkreślić, że dopiero w przyszłym roku osiągniemy docelowe ilości produkcji nowego środka. Ważnym elementem strategii na ten rok jest także uzyskanie rejestracji tego innowacyjnego produktu w innych krajach europejskich – mówi Wojciech Babski, prezes zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Nowy produkt w pierwszej fazie będzie przeznaczony do stosowania na ścierniskach, w uprawie kukurydzy, uprawach sadowniczych oraz terenach nieużytkowanych rolniczo. W kolejnych latach CIECH Sarzyna wprowadzi także produkt oparty o BGT dla innych upraw. Poza granicami kraju środki ochrony roślin bazujące na technologii BGT będą mogły być również stosowane w uprawach na rynkach, na których działa CIECH, gdzie występują m.in. gaje oliwne, winorośl i owoce cytrusowe.

Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikatowe połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar, nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Produkt zawiera wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawane przez użytkowników osobno. Ułatwia to stosowanie produktu, zmniejsza ryzyko pomyłki, a także wpływa na poprawę aspektów ekonomicznych wykonywanego zabiegu. Efektywność technologii BGT potwierdzają liczne badania – przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.

Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” („From Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez Grupę CIECH może stanowić najlepszy możliwy kompromis między potrzebami nowoczesnego rolnictwa, a postawami proekologicznymi związanymi z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.

Glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją aktywną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy na nim oparte są jednymi z najdokładniej przebadanych produktów na świecie, dopuszczonymi do użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach. Bezpieczeństwo ich stosowania jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał przede wszystkim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).