COPA-COGECA popiera dopłaty do nawozów

W ślad za wystąpieniem z 14 lutego br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 marca 2022 r. do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego informując, że na posiedzeniu w dniach 24-25 lutego br. COPA-COGECA poparła wniosek Polski o możliwość uruchomienia dopłat do zakupu nawozów popiera wniosek złożony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie dopłat z budżetu krajowego do nawozów.

Dopłaty do nawozów możliwe na podstawie faktur

Z informacji uzyskanych przez samorząd rolniczy wynika, że w innych krajach Unii Europejskiej ceny nawozów nie wzrosły w tak drastyczny sposób jak w Polsce ze względu na to, że produkcja nawozów opiera się na innych źródłach energii, głównie energii elektrycznej oraz gazu pochodzącego ze Skandynawii.