CDR Brwinów: rynek nawozów mineralnych oraz ceny w czerwcu 2019 r.www.sadyogrody.pl/ CDR w Brwinowie - 26 lipca 2019 14:00


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego przygotowało analizę rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2019 roku.

Zaopatrzenie w nawozy:
1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony, sól potasową, Wap-Mag CaMg 28-16, oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oceniono jako dobry. Jako średnie oceniono siarczan potasu, wapno magnezowo tlenkowe. Jako słabe oceniono zaopatrzenie w wapno tlenkowe polifoskę 4:12:32 i amofoskę. Jako bardzo słabe oceniono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występuje superfosfat pojedynczy granulowany.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 93-100 % punktów sprzedaży. Dobre – w polifoskę 6:20:30 - w 79% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w superfosfat wzbogacony w 52% punktów i polifoskę 8:24:24 – w 69% punktów oraz sól potasową w 69% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono wapno magnezowe – w 45% punktów. Słabe zaopatrzenie jest w superfosfat pojedynczy granulowany i siarczan potasu 31%, oraz nawozy wapniowe 24% a także polifoskę 4:12:32 w 24% punktów. Bardzo słabe zaopatrzenie jest w amofoskę – w 14% punktów sprzedaży.

6. w województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako słabe określono zaopatrzenie wsiarczan potasu, superfosfat pojedynczy granulowany, superfosfat wzbogacony granulowany, nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe i amofoskę. Brak jest notowań o obecności polifoski 4:12:32. Zamiast tych nawozów wieloskładnikowych są dostępne inne nawozy wieloskładnikowe np Unifoska (4N:12P:12K:12Ca:12S) w cenie 109-130 PLN (Średnia 120).

7. w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe oraz sól potasową i polifoskę 6:20:30 określono jako wystarczające. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe i siarczanu potasu oraz nawozy wapniowo magnezowe – w 33 % punktów brak tych nawozów. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe jest dobry , jest dostępny w 83% punktów. Polifoska 4:24:24 i amofoska są dostępne w 83% punktów. Polifoska 4:12:32 występowała niewielu punktach.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, polifoskę 6:20:30 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w większość analizowanych nawozów jest dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe określono jako wystarczające. Brak polifoski 4:12:32.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający , nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , oraz amofoskę. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz analizowane polifoski oprócz (4:12:32) jest wystarczający. Brak jest nawozów wapniowo magnezowych polifoski 4:12:32 oraz amofoski.

13. w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Występują braki w dostawach siarczanu potasu, polifoski 4:12;32, oraz amofoski do punktów sprzedaży.

14. w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Brak siarczanu potasu i nawozów wapniowych oraz polifoski 4:12:32.

15. w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 a także amofoskę i superfosfat wzmocniony oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako wystarczające , chociaż czasami występują okresowe braki trwające 1-4 tygodni. Siarczan potasu występuje w 88% punktów. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje w 75% a polifoska 4:12:32 występuje w 63% punktów sprzedaży.

16. w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;
U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.
Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 94,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie warmińsko mazurskim 84,00 zł/dt,
- mocznik w województwie warmińsko mazurskim 113,00 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 68,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie lubuskim 120,00 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie lubuskim 120,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie wielkopolskim 217,00 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 135,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 135,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim 125,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 95,00 zł/dt.


Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie małopolskim 157,00 zł/dt;
- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 148,00 zł/dt;
- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200,00 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 113,00 zł/dt w województwie dolnośląskim ;
- superfosfat wzbogacony 40%, 180,00 zł/dt w województwie małopolskim;
nawozy potasowe:
- sól potasowa 210,00 zł/dt w województwie lubuskim;
- siarczan potasu 330,00 zł/dt w województwie świętokrzyskim ;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie małopolskim ;
;- polifoska 6:20:30- 200,00 zł/dt w województwie małopolskim;
- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;
- amofoska 172 zł/dt w województwie pomorskim;
Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do czerwca 2018 roku w 24 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 18 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 76,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal utrzymuje się wysoki odsetek wzrostu cen nawozów. Coraz więcej cen wykazuje również tendencję wzrostową.

Przygotowała Beata Filipiak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.